Base description which applies to whole site

B. Begrotingstoelichting

Met het vaststellen van de slotwetmutaties worden de begrotingsbedragen in de betrokken begrotingsstaat zodanig gewijzigd dat de som van de bedragen, vastgesteld bij de ontwerpbegroting, de wijzigingsbegrotingen samenhangende met de Voorjaarsnota en de Najaarsnota en de onderhavige slotwet, gelijk zal zijn aan het gerealiseerde bedrag zoals dat uit het bijgevoegde jaarverslag blijkt.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mede namens

De minister van Veiligheid en Justitie

en

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

E. I. Schippers

Licence