Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofwatersystemen

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

588 136

0

– 24 460

563 676

23 359

34 201

12 720

– 10 258

Uitgaven

617 781

0

177 292

795 073

35 699

31 328

10 521

– 68 073

11.01 Watermanagement

13 114

0

0

13 114

0

0

0

0

11.01.01 Basispakket watermanagement

13 114

0

0

13 114

       

11.02 Beheer en Onderhoud

149 119

0

1 580

150 699

0

0

0

0

11.02.01 Basispakket B&O waterkeren

107 299

0

– 44 411

62 888

       

11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren

25 538

0

0

25 538

       

11.02.08 Groot variabel onderh.waterbeheer

16 282

0

45 991

62 273

       

11.03 Aanleg

194 271

0

171 250

365 521

36 488

34 504

13 121

– 12 055

11.03.01 Real.programma waterkeren

106 667

0

61 967

168 634

15 300

12 800

10 500

– 1 700

11.03.02 Real.programma waterbeheren

87 604

0

109 283

196 887

21 188

21 704

2 621

– 10 355

11.05 Verkenning en planstudie

28 669

0

3 637

32 306

– 789

– 3 176

– 2 600

– 56 018

11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen

22 094

0

3 454

25 548

       

11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren

3 256

0

– 297

2 959

– 789

– 226

350

– 62 443

11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer

3 319

0

480

3 799

 

– 2 950

– 2 950

6 425

11.06 Staf Deltacommissaris

2 375

0

796

3 171

0

0

0

0

11.06.01 Staf Deltacommissaris

2 375

0

796

3 171

       

11.07 Netwerkgebonden kosten HWS

230 233

0

29

230 262

0

0

0

0

11.07.01 Apparaatskosten RWS

183 903

0

229

184 132

       

11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten

46 330

0

– 200

46 130

       

11.09 Ontvangsten

16 632

0

88 028

104 660

       
Licence