Base description which applies to whole site

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Voorjaarsnota) x € 1 000
 

Beleidsartikel

Uitgaven

 

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1

Griffierechten

12

– 46 000

2

Rechtsbijstand Civiel en Bestuur

12

– 10 800

3

Rechtsbijstand Straf

12

– 10 300

4

Interne herverdeling Dienst Justitiële Inrichtingen

13 en 14

46 460

5

Straf gevangeniswezen

13

14 900

6

Substantieel bezwarende functies en 2e carrière regeling

13 en 14

22 200

7

Verlaging budget OM

13

– 29 728

8

Internationale Politiesamenwerking

23

10 877

9

Uitbreidingsplaatsen financieel-economische criminaliteit

23

10 351

10

Centrale exploitatiekosten C2000-budget

23

11 500

11

Interne herverdeling Veiligheid en Justitie

alle

94 778

12

Tegenvaller Boeten en Transacties

92

– 81 700

13

Eindejaarsmarge 2011

92

17 381

14

Prijsbijstelling 2011

92

– 21 200

15

Loonbijstelling 2012

92

40 896

16

Inkomensafhankelijke bijdrage

92

18 600

Toelichtingen op de belangrijkste mutaties:

Uitgaven

Licence