Base description which applies to whole site

5. Straf Gevangeniswezen

Het gevangeniswezen laat een stijging zien in de capaciteitsbehoefte die veroorzaakt wordt door een complexe combinatie van zowel bestaand als nieuw beleid. Dit leidt tot een tekort aan direct inzetbare celcapaciteit. Het tekort kan deels worden opgevangen door meer gebruik te maken van meerpersoonscellen en door het activeren van reservecapaciteit.

Licence