Base description which applies to whole site

8. Internationale Politiesamenwerking

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van € 10,8 mln. Deze interne herschikking is noodzakelijk teneinde het dossier internationale politiesamenwerking en civiele vredesmissies op de juiste operationele doelstelling te plaatsen.

Licence