Base description which applies to whole site

16. Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)

Met het oog op een evenwichtiger koopkrachtbeeld heeft het kabinet vorig jaar besloten om vanaf 2012 de grondslag van de Inkomensafhankelijke bijdrage in de Zorgverzekeringswet te verbreden onder gelijktijdige verlaging van het premiepercentage. Deze grondslagverbreding leidt per saldo tot hogere werkgeverslasten voor enkele overheidswerkgevers waaronder politie en rechterlijke macht, omdat de verbreding van de grondslag bij hen zwaarder weegt dan de verlaging van het premiepercentage. De overheidswerkgevers die vallen onder het referentiemodel worden gecompenseerd. Voor VenJ betreft deze compensatie € 18,6 mln., dit bedrag is doorverdeeld naar de betrokken VenJ-onderdelen.

Toelichtingen op de belangrijkste mutaties:

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Voorjaarsnota) x € 1 000
 

Beleidsartikel

Ontvangsten

 

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
       

1

Griffierechten

12

– 46 000

2

Boeten en transacties

13

– 102 000

3

Outputfinanciering Dienst Justitiële Inrichting

13

20 279

Ontvangsten

Licence