Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

     

2.

Het beleid

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

2

2.2

De beleidsartikelen

6

2.3

De niet-beleidsartikelen

23

     

3.

Baten-Lastendienst Inspectie Leefomgeving en Transport

26

     

4.

Conversietabel

29

Licence