Base description which applies to whole site

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 2,259 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Licence