Base description which applies to whole site

2. Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000).

 

Uitgaven

Art nr.

Stand ontwerpbegroting 2012

39 495

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

198

 

Stand 1e suppletoire begroting 2012

39 693

 
     

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2012

   

1. Prijsbijstelling 2012

185

2

2. Loon- en prijsbijstelling en incidentele bijstelling RVD 2012

158

3

     

Stand 2e suppletoire begroting 2012

40 036

 

Ad 1. De mutatie betreft de prijsbijstelling over 2012 voor dit begrotingsartikel.

Ad 2. Dit betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling over 2012 voor dit begrotingsartikel en de mutatie die reeds is toegelicht in de ontwerpbegroting 2013 (Kamerstukken II, 33 400 I, nr. 2).

 

Ontvangsten

Art. nr.

Stand ontwerpbegroting 2012

-

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

406

 

Stand 1e suppletoire begroting 2012

406

 
     

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2012

-

-

     

Stand 2e suppletoire begroting 2012

406

 

Sinds de mutaties in de eerste suppletoire begroting zijn er geen extra ontvangstenmutaties te melden.

Licence