Base description which applies to whole site

2.2 De niet-beleidsartikelen

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 10 Nominaal en onvoorzien
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

956

684

– 666

18

           

Uitgaven

956

684

– 666

18

           

10.1

Loonbijstelling

478

666

– 666

0

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

– 666

 
           

10.2

Prijsbijstelling

478

0

0

0

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

0

 
           

10.3

Onvoorzien

0

18

0

18

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

0

 
Licence