Base description which applies to whole site

Toelichting

De mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000).
 

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2012

2 372

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

24

Stand 1e suppletoire begroting 2012

2 396

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2012

26

Stand 2e suppletoire begroting 2012

2 422

Licence