Base description which applies to whole site

4. Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000).
 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2012

1 064

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

0

Stand 1e suppletoire begroting 2012

1 064

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2012

11

Stand 2e suppletoire begroting 2012

1 075

Licence