Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Bedragen in de navolgende toelichting zijn x € 1000, tenzij anders vermeld.

Artikel 1: Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

Doordat de loon- en prijsontwikkeling enigszins afwijkt van datgene waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden, is het begrotingsbedrag met 8 neerwaarts aangepast.

Artikel 2: Functionele uitgaven van de Koning

Geen bijstelling.

Artikel 3: Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

De mutatie is het gevolg van met name hogere personele uitgaven.

Licence