Base description which applies to whole site

B.1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Artikel 1 Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Uitgaven

De mutatie is veroorzaakt door een sobere uitvoering van de begroting en het naar voren halen van de invulling van taakstellingen, o.a. doordat projecten zijn getemporiseerd vooruitlopend op in de toekomst in te besteden bedrijfsvoeringstaken binnen AZ. Bij de eerste en tweede suppletoire wet is er twee keer een miljoen teruggestort door het agentschap Dienst Publiek en Communicatie naar het moederdepartement en dit is de verklaring voor de meerontvangsten.

Licence