Base description which applies to whole site

4.2 Budgettaire gevolgen

Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerpbegroting 2011

 

1 058

1 058

1 058

1 058

1 058

 
               

Mutatie eerste suppletoire begroting 2011

 

 
               

Nieuwe mutaties:

             

1. Extrapolatie

           

1 058

2. Toegekende loonbijstelling 2011

 

4

4

4

4

4

4

3. Toegekende prijsbijstelling 2011

 

2

2

2

2

2

2

Stand ontwerpbegroting 2012

827

1 064

1 064

1 064

1 064

1 064

1 064

Licence