Base description which applies to whole site

C. Prognoses bestuursrechtelijke keten

12.1.1 Raad voor de rechtspraak
Aantallen

Capaciteitsbehoefte

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rechtbank bestuur

52 389

55 358

57 653

60 999

64 844

69 074

Rechtbank belasting

19 940

23 294

25 023

26 898

30 052

32 780

Gerechtshof belastingzaken

3 435

3 212

3 626

3 891

4 174

4 649

Cassaties in bestuurszaken

920

982

912

917

1 016

1 096

Centrale Raad van Beroep

7 879

9 449

10 487

11 114

11 837

12 809

Licence