Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: TREFWOORDENLIJST

Actieplan LeerKracht 24, 54, 56

Aanvullende beurs 57, 58, 61, 62

Adviesraad 96, 97, 113

Apparaatskosten 6, 7, 26, 38, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 103, 108, 109

Arbeidsmarkt 1, 6, 11, 12, 13, 16, 22, 24, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 44, 48, 51, 54, 56, 85, 91

Arbeidsvoorwaarden 33

Archeologie 18, 71, 72, 76

Archiefwet 102

Archieven 71, 72, 76, 102, 103, 104, 105, 106, 107

Basisbeurs 57, 58, 59, 60, 61, 63

Bedrijfsvoering 5, 43, 92, 93

Beeldende kunst 91, 108, 109

Bekostiging 16, 17, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 54, 56, 83, 98, 99, 101, 103

Beroepsonderwijs 1, 12, 13, 15, 24, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 51, 53, 66, 67, 91, 108, 110, 112, 114

Beroepsopleidende leerweg 37, 40, 57, 59, 62, 66, 69, 113

Beroepspraktijkvorming 40, 113

Bestuursdepartement 73

Bibliotheken 19, 71, 72, 73, 74, 75, 83

Bilaterale samenwerking 51, 52, 82

Bol 37, 38, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 70, 113

BPRC 82, 84, 113

Brede school 30

Budgetflexibiliteit 6

CINOP 51, 113

Collegegeld 12, 45, 63

Collegegeldkrediet 57, 58, 59, 63, 64

Convenanten 39, 41, 42, 55, 56

Cultureel erfgoed 53

Cultuur en school 27, 29

Cultuuruitingen 71

Decentralisatie 85, 86, 87

Deelname 22, 25, 31, 57, 62, 66, 73, 75, 83, 93, 109

Differentiatie 16

Doelmatig 10, 16, 19, 25, 31, 37, 39, 44, 54, 57, 79, 81

Doelmatigheid 9, 10, 12, 16, 24, 39, 48, 100, 101, 105, 106

Doorstroom 13, 34, 60, 84

Educatie 1, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 43, 51, 53, 56, 71, 73, 74, 78, 91, 109, 114

FES 12, 14, 24, 33, 36, 47, 48, 52, 54, 55, 73, 76, 84, 113

Film 73, 74, 91, 108, 109

Fonds Economische Structuurversterking 113

Fondsen 50, 71, 72, 73, 80, 108, 109

Genomics 83

HGIS 51, 53, 72, 113

Hoger beroepsonderwijs 46, 48, 52, 53, 57, 91

Hoger onderwijs 1, 9, 12, 14, 16, 30, 44, 46, 47, 48, 51, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 81, 83, 94, 111, 113, 114

Huisvesting 11, 40, 72, 76, 84, 90, 93, 94, 96, 103, 104

Ices 50, 52

ICT 17, 20, 33, 36, 37, 43, 72, 73, 75, 82, 83, 93

Indicatoren 6, 12, 21, 22, 25, 31, 38, 44, 54, 57, 66, 71, 81, 86, 100, 101, 105, 106

Innovatie 18, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 49, 56, 71, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 97, 106, 111, 113

Innovatiearrangement 39

Inspectie 1, 7, 14, 15, 22, 30, 35, 40, 90, 91, 94, 95

Instroom 40, 55

Inventaris 73

Kenniseconomie 8, 44

Kennisinfrastructuur 48, 83, 113

Kennisnet 36

Kerndoelen 15

Kunstenaars 8, 10, 18, 50, 71, 109

Kwalificatiestructuur 38, 39, 110

Kwaliteit 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 71, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 94, 100, 109, 110, 111, 112

Kwaliteitsagenda 32, 56

Kwaliteitseisen 39, 48

Leenfaciliteit 18, 63, 64, 99, 100, 104, 105

Leerlinggebonden financiering 39, 41

Leerplicht 25

Leerwegen 37

Leesbevordering 72, 75

Lerarenbeleid 8

Lerarenopleidingen 15, 22, 55, 56, 67, 114

Lerarentekort 43, 54

Les- en cursusgeld 69

Lesgeld 1, 24, 67, 69, 70, 91

Letteren 71, 72, 73, 74, 75, 91, 108, 109

Loonbijstelling 7, 88

Maatschappelijke stage 33, 34

Maatwerk 12, 34

Mediabeleid 10, 24, 78

Mediawet 78, 79, 80, 110

Middelbaar beroepsonderwijs 12, 14, 28, 37, 40, 41, 42, 57, 110, 114

Monitor 6, 12, 21, 22, 23, 26, 28, 43, 50

Monitoring 20

Monumenten 11, 18, 23, 71, 72, 76, 97

Monumentenwet 76

Musea 23, 71, 72, 73, 76, 92, 109, 111

Nuffic 51, 113

OCW 5, 6, 11, 12, 25, 30, 31, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 81, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 105

OESO 50, 52, 113

Ombuigingen 7, 18, 26, 32, 78, 89

Onderhoud 51, 63, 75, 76

Onderwijsachterstandenbeleid 27, 30

Participatie 11, 20, 24, 57, 73, 84, 85, 91, 108, 109, 111

Participatiebudget 37, 43

Personeelsbeleid 1, 6, 14, 15, 24, 27, 28, 32, 38, 54, 91, 112

Podiumkunsten 23, 73, 91, 108, 109

Praktijkonderwijs 13, 31, 33, 34, 35, 113

Prestatiebeurs 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Prijsbijstelling 7, 88, 98

Productiviteit 24, 43, 56, 101

Professionalisering 9, 15, 26, 32, 38, 55, 95

Programmering 19, 23

Publieke omroep 8, 10, 19, 78, 79, 92, 110

Raad voor Cultuur 74, 96, 97

Referentieraming 25, 26, 38, 45

Reisvoorziening 57, 58, 60, 62, 63, 64

Rentedragende lening 57, 59, 63, 64

Rijksmusea 108, 111

Schoolleiders 12, 14, 15, 22, 34, 54

Sociale redzaamheid 37

Speciaal basisonderwijs 25

Speciaal onderwijs 13, 15, 16, 25, 26, 29, 66, 114

Startkwalificatie 42, 59, 61

Studierendement 46, 47

Subsidie 2, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 103, 104, 109, 113

Technocentra 6

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage 24, 66, 91, 101, 113, 114

Theatergezelschappen 73

Uitstroom 16, 40

UNESCO 114

Vavo 31, 37, 43, 66, 67, 69, 114

Veiligheid 10, 20, 27, 30, 85, 86

Verantwoording 16, 26, 84

Verkenningen 96

Voor- en vroegschoolse educatie 30, 114

Voorjaarsnota 51, 88, 89

Voorlichting 30, 90

Voortijdig schoolverlaten 13, 34, 35, 40, 42, 114

Vsv 41, 42, 114

Vve 14, 21, 114

WEB 39, 40, 114

Wetenschappelijk onderwijs 12, 47, 53, 57, 91

WSF 66, 114

WTOS 66, 67, 68, 101, 113, 114

Ziekteverzuim 111

Zorgstructuur 41

Licence