Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave

   

blz.

 

Leeswijzer

2

     

1.

Het beleid

2

 

Overzicht uitgavenmutaties

2

 

Toelichting op de beleidsmutaties

3

     

2.

Het beleidsartikel

7

 

Toelichting

7

     

3.

Integratie-uitkeringen

9

     

4.

Decentralisatie-uitkeringen

9

Licence