Base description which applies to whole site

2.2. Bevordering autonomie

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma’s

Omdat de betaling niet heeft plaatsgevonden in 2012, is het bedrag doorgeschoven naar 2013.

Licence