Base description which applies to whole site

3.3. Onvoorzien

In 2012 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2013.

Op nominaal en onvoorzien wordt een reservering aangehouden voor de verwachte extra uitgaven.

De mutatie in 2017 betreft de taakstelling op de Rijksdienst conform het regeerakkoord (A1 Rijksoverheid).

Licence