Base description which applies to whole site

2. Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000).
 

Uitgaven

Art nr.

Stand ontwerpbegroting 2013

39.933

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

222

 

Stand 1e suppletoire begroting 2013

40.155

 
     

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2013

   

1. Kabinet van de Koning

221

3

     

Stand 2e suppletoire begroting 2013

40.376

 

Ad 1. Dit betreft de doorbelasting naar de begroting van de Koning van de hogere uitgaven bij het Kabinet van de Koning, zoals toegelicht in de tweede suppletoire begroting 2013 van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000).
 

Ontvangsten

Art. nr.

Stand ontwerpbegroting 2013

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

418

 

Stand 1e suppletoire begroting 2013

418

 
     

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2013

     

Stand 2e suppletoire begroting 2013

418

 

Sinds de mutaties in de eerste suppletoire begroting zijn er geen extra ontvangstenmutaties te melden.

Licence