Base description which applies to whole site

3. Kabinet van de Koning

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2013

2.402

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

8

Stand 1e suppletoire begroting 2013

2.410

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2013

221

Stand 2e suppletoire begroting 2013

2.631

Toelichting

De mutatie betreft hogere uitgaven die grotendeels samenhangen met de versnelling van een ICT-project. Deze worden gecompenseerd binnen de AZ-begroting (zie paragraaf 2.1).

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)
 

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2013

2.402

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

8

Stand 1e suppletoire begroting 2013

2.410

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2013

221

Stand 2e suppletoire begroting 2013

2.631

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning.

Licence