Base description which applies to whole site

2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2013

Tabel 1 laat de ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2013. Het Budgettair Kader Zorg is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18).

Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

Netto BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2013

65.801

Maatregelen regeerakkoord

145

Macro-economische doorwerking

236

BKZ Startnota Kabinet-Rutte-Asscher

66.181

Prijs- nationale bestedingen (pNB)

– 368

IJklijnmutaties

– 5

BKZ stand 1e suppletoire begroting 2013

65.809

IJklijnmutaties

– 35

BKZ stand ontwerpbegroting 2014

65.774

Mutatie 2e suppletoire begroting 2013

 

IJklijnmutaties

– 1

BKZ stand 2e suppletoire begroting 2013

65.773

Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2013

65.542

Overschrijding van de netto-BKZ-uitgaven t.o.v. het BKZ stand 2e suppletoire begroting 2013

– 231

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

Het BKZ is ten opzichte van de Startnota als gevolg van de nominale ontwikkelingen met € 368 miljoen verlaagd. Als gevolg van de ijklijnmutaties is het BKZ met € 41 miljoen verlaagd. Ondanks de verlaging van het BKZ met € 409 miljoen is het BKZ als gevolg van de daling van de netto-BKZ-uitgaven met € 231 miljoen onderschreden.

Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2013 vanaf de stand vastgesteld bij Startnota. Sinds de Startnota is het kader onderschreden met € 231 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2014 is de kaderonderschrijding met € 29 miljoen afgenomen.

Tabel 2 Kadertoets BKZ 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

Kadertoets BKZ Startnota Kabinet-Rutte-Asscher

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 129

Kadertoets BKZ 1e suppletoire begroting 2013

– 129

Mutatie ontwerpbegroting 2014

– 131

Kadertoets BKZ ontwerpbegroting 2014

– 260

Mutatie 2e suppletoire begroting 2013

29

Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2013

– 231

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

Licence