Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2 VERDIEPINGSBIJLAGE

Artikel 11 Hoofdwatersystemen
 

Categorie

Totaal mutatie 2012–20281

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

   

13 114

12 529

13 393

13 436

13 361

13 361

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

   

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

   

13 114

12 529

13 393

13 436

13 361

13 361

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 228

   

– 21

– 25

– 21

– 23

1

Bijstelling niveau landelijke taken RWS

Intensivering/Extensivering

– 24 879

– 788

– 1 183

– 1 097

– 1 240

– 1 230

– 1 230

2

Overboeking binnen art.11 nav nieuwe prestatieafspraken

Neutraal

– 25 921

374

448

– 1 590

– 1 161

– 1 847

– 1 847

13

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 166 999

 

– 11 794

– 10 685

– 11 010

– 10 263

– 10 261

4

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 414

– 12 529

– 13 393

– 13 436

– 13 361

– 13 361

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

   

12 700

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO

   

149 119

133 034

138 611

134 944

128 801

128 855

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

1 580

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO

   

150 699

133 034

138 611

134 944

128 801

128 855

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 34 011

   

– 3 359

– 3 686

– 3 308

– 3 383

1

Subsidietaakstelling

Intensivering/Extensivering

– 26 560

           

5

Bijstelling niveau landelijke taken RWS

Intensivering/Extensivering

– 4 865

– 244

670

276

159

175

176

2

Overboeking binnen artikel 11

Neutraal

– 39 100

900

100

23 000

1 900

15 000

20 000

3

Overboeking binnen art.11 nav nieuwe prestatieafspraken

Neutraal

25 921

– 374

– 448

1 590

1 161

1 847

1 847

13

Aandeel HWS uit reservering € 1,6 mlrd.

Intensivering/Extensivering

88 934

           

6

Overboeking artikel 15

Intensivering/Extensivering

47 830

       

7 307

10 132

7

Budgettoevoeging B&O 2021–2028

Intensivering/Extensivering

7 968

           

8

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 8 229

11 000

– 427

45 000

27 290

– 10 132

9

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 3 006 639

 

– 144 356

– 159 691

– 179 478

– 177 112

– 147 495

4

Mutaties Miljoenennota 2013

 

 

– 7 947

– 133 034

– 138 611

– 134 944

– 128 801

– 128 855

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.02 BenO

   

142 752

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

   

194 271

164 400

184 641

194 196

159 892

114 780

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

171 250

36 488

34 504

13 121

– 12 055

– 3 005

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

   

365 521

200 888

219 145

207 317

147 837

111 775

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 302

 

– 8 000

7 766

– 68

   

1

Overboeking binnen artikel 11

Neutraal

114 939

6 348

7 959

– 2 907

– 5 727

– 10 734

 

3

Subsidietaakstelling

Intensivering/Extensivering

– 7 270

– 652

– 1 152

– 1 228

– 1 814

– 1 814

– 610

5

Overboeking artikel 15 en 16

Intensivering/Extensivering

28 190

– 9 312

7 800

13 700

14 600

1 402

 

10

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 127 008

72 409

6 174

21 906

10 446

72 180

9

Overboeking naar HXII

Intensivering/Extensivering

– 263 860

 

– 94 883

– 95 699

– 47 626

– 2 375

– 455

11

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 5 127 250

 

– 185 021

– 146 951

– 188 588

– 144 762

– 182 890

4

Mutaties Miljoenennota 2013

 

 

– 130 624

– 200 888

– 219 145

– 207 317

– 147 837

– 111 775

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

   

234 897

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

   

28 668

31 587

61 039

46 242

193 904

157 753

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

3 637

– 789

– 3 176

– 2 600

– 56 018

– 9 299

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

   

32 305

30 798

57 863

43 642

137 886

148 454

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 523 091

   

– 42 185

– 52 758

– 53 247

– 28 708

1

Subsidietaakstelling

Intensivering/Extensivering

– 14 864

– 348

– 348

– 442

– 50

– 1 006

– 2 710

5

Overboeking binnen artikel 11

Neutraal

– 75 459

– 6 909

– 8 059

– 20 093

3 868

– 4 266

– 20 000

3

Overboeking artikel 16

Intensivering/Extensivering

367

367

         

10

Overboeking artikel 18

Intensivering/Extensivering

42 430

           

14

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 423

281

142

– 20 000

20 000

 

9

Overboeking met HXII

Intensivering/Extensivering

– 9 391

11

– 270

– 132

   

– 9 000

11

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 1 735 064

 

– 22 402

4 847

25 298

– 99 367

– 88 036

4

Mutaties Miljoenennota 2013

 

 

– 7 302

– 30 798

– 57 863

– 43 642

– 137 886

– 148 454

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

   

25 003

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

   

2 375

1 925

1 925

1 925

1 925

1 925

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

796

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

   

3 171

1 925

1 925

1 925

1 925

1 925

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 89

   

– 8

– 10

– 8

– 9

1

Overboeking binnen artikel 11

Neutraal

– 380

– 339

   

– 41

   

3

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 15 269

 

– 1 925

– 1 917

– 1 874

– 1 917

– 1 916

4

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 339

– 1 925

– 1 925

– 1 925

– 1 925

– 1 925

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

   

2 832

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

   

230 233

219 754

204 372

195 255

193 623

192 282

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

29

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

   

230 262

219 754

204 372

195 255

193 623

192 282

 

Bijstelling niveau landelijke taken RWS

Intensivering/Extensivering

82 554

2 593

3 879

6 010

7 557

7 428

7 430

2

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 3 278

   

– 321

– 362

– 306

– 327

1

Subsidietaakstelling

Intensivering/Extensivering

2 806

220

220

410

1 456

500

 

5

Loonbijstelling

Intensivering/Extensivering

13 255

870

828

797

783

773

767

12

Overboeking met HXII

Intensivering/Extensivering

1 820

– 140

260

260

260

460

60

11

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 3 255 055

 

– 224 941

– 211 528

– 204 949

– 202 478

– 200 212

4

Mutaties Miljoenennota 2013

   

3 543

– 219 754

– 204 372

– 195 255

– 193 623

– 192 282

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

   

233 805

0

0

0

0

0

 
                   

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWS

   

795 072

598 928

635 309

596 519

623 433

596 652

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS

   

651 989

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

16 632

5 150

2 650

3 150

25 150

25 222

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

88 028

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

 

104 660

5 150

2 650

3 150

25 150

25 222

 

Overboeking met artikel 16

Intensivering/Extensivering

– 46 263

– 63 914

– 1 100

3 900

6 850

7 300

701

10

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 1 745 223

 

– 4 050

– 6 550

– 10 000

– 32 450

– 25 923

4

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 63 914

– 5 150

– 2 650

– 3 150

– 25 150

– 25 222

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

40 746

0

0

0

0

0

 
1

Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

   

28 668

31 587

61 039

46 242

193 904

157 753

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

 

 

3 637

– 789

– 3 176

– 2 600

– 56 018

– 9 299

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

 

 

32 305

30 798

57 863

43 642

137 886

148 454

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 523 091

   

– 42 185

– 52 758

– 53 247

– 28 708

1

Subsidietaakstelling

Intensivering/Extensivering

– 14 864

– 348

– 348

– 442

– 50

– 1 006

– 2 710

5

Overboeking binnen artikel 11

Neutraal

– 75 459

– 6 909

– 8 059

– 20 093

3 868

– 4 266

– 20 000

3

Overboeking artikel 16

Intensivering/Extensivering

367

367

         

10

Overboeking artikel 18

Intensivering/Extensivering

42 430

           

14

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 423

281

142

– 20 000

20 000

 

9

Overboeking met HXII

Intensivering/Extensivering

– 9 391

11

– 270

– 132

   

– 9 000

11

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 1 735 064

 

– 22 402

4 847

25 298

– 99 367

– 88 036

4

Mutaties Miljoenennota 2013

 

 

– 7 302

– 30 798

– 57 863

– 43 642

– 137 886

– 148 454

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

 

 

25 003

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

 

 

2 375

1 925

1 925

1 925

1 925

1 925

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

 

 

796

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

 

 

3 171

1 925

1 925

1 925

1 925

1 925

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 89

   

– 8

– 10

– 8

– 9

1

Overboeking binnen artikel 11

Neutraal

– 380

– 339

   

– 41

   

3

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 15 269

 

– 1 925

– 1 917

– 1 874

– 1 917

– 1 916

4

Mutaties Miljoenennota 2013

 

 

– 339

– 1 925

– 1 925

– 1 925

– 1 925

– 1 925

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

 

 

2 832

0

0

0

0

0

 
   

 

             

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

 

 

230 233

219 754

204 372

195 255

193 623

192 282

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

 

 

29

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

 

 

230 262

219 754

204 372

195 255

193 623

192 282

 

Bijstelling niveau landelijke taken RWS

Intensivering/Extensivering

82 554

2 593

3 879

6 010

7 557

7 428

7 430

2

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 3 278

   

– 321

– 362

– 306

– 327

1

Subsidietaakstelling

Intensivering/Extensivering

2 806

220

220

410

1 456

500

 

5

Loonbijstelling

Intensivering/Extensivering

13 255

870

828

797

783

773

767

12

Overboeking met HXII

Intensivering/Extensivering

1 820

– 140

260

260

260

460

60

11

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 3 255 055

 

– 224 941

– 211 528

– 204 949

– 202 478

– 200 212

4

Mutaties Miljoenennota 2013

   

3 543

– 219 754

– 204 372

– 195 255

– 193 623

– 192 282

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

   

233 805

0

0

0

0

0

 
                   

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWS

   

795 072

598 928

635 309

596 519

623 433

596 652

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS

   

651 989

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

16 632

5 150

2 650

3 150

25 150

25 222

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

88 028

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

 

104 660

5 150

2 650

3 150

25 150

25 222

 

Overboeking met artikel 16

Intensivering/Extensivering

– 46 263

– 63 914

– 1 100

3 900

6 850

7 300

701

10

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 1 745 223

 

– 4 050

– 6 550

– 10 000

– 32 450

– 25 923

4

Mutaties Miljoenennota 2013

 

 

– 63 914

– 5 150

– 2 650

– 3 150

– 25 150

– 25 222

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

40 746

0

0

0

0

0

 

Artikel 11

 • 1. Deze mutatie van in totaal € 561 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.

 • 2. Het budget voor de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat worden in lijn gebracht met de afgesproken versoberingen. De taken worden efficiënter georganiseerd. Deze bijstelling van in totaal ruim € 52,8 miljoen komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012.

 • 3. Betreft budgettair neutrale verschuivingen binnen het artikel en met name de volgende zaken:

  • De reservering voor de planuitwerking en voorbereiding realisatie project Afsluitdijk van ruim € 30 miljoen is bijgesteld naar € 22,5 miljoen. Het verschil is overgeheveld naar de reservering voor de realisatie van de Afsluitdijk op artikelonderdeel 11.03.

  • Een overboeking van in totaal € 5,9 miljoen in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) uit artikelonderdeel 11. 03 naar artikelonderdeel 11.02 voor Beheer en Onderhoud Waterveiligheid, omdat de maatregelen door het agentschap worden gerealiseerd.

  • In verband met de start van het project Sterkte-Belastingen-Waterkering en Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 zijn de uitgaven ten laste van het juiste artikelonderdeel gebracht.

  • Vanaf 2009 is onderzocht om in het kader van het Plan IJsselsprong de twee dijkverleggingen uit de PKB Ruimte voor de Rivier te combineren met een geul in de Tichelbeeksewaard. In 2011 is besloten de geul nu niet aan te leggen, aangezien de geul nu niet nodig is voor de veiligheid en geen sprake is van synergievoordelen of regionale bijdragen. Dit betekent een neerwaartse bijstelling van bijna € 10 miljoen van het budget voor IJsselsprong. De gelden, die oorspronkelijk uit onderdeel 11.05 afkomstig zijn, zijn weer aan dat onderdeel toegevoegd.

 • 4. In de Deltawet is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingezet dat zorg draagt voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten wat betreft Maaswerken en Ruimte voor de Rivier) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en Begroting hoofdstuk XII. In de bijlage bij de begroting van het Deltafonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II, 2011/11, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de Begroting hoofdstuk XII.

  In totaal wordt vanaf 2013 tot en met 2028 bijna € 13,3 miljard aan uitgavenramingen en ruim € 1,7 miljard aan ontvangstenramingen overgeboekt naar het Deltafonds.

 • 5. Een deel van de subsidietaakstelling Deltares (artikel 18.08) blijkt niet haalbaar. In de periode t/m 2020 gaat het afgerond om € 22 miljoen. Het grootste deel, ruim € 19 miljoen, wordt nu vanuit artikel 18.08 verlegd naar artikel 11 op het Infrastructuurfonds en het restant wordt ingeboekt op de Begroting hoofdstuk XII artikel 31. Een en ander is ingepast in de programmering (zie ook ad 6 onder artikel 18 en ad 6 onder artikel 1 van Begroting hoofdstuk XII).

 • 6. De uitgavenverhoging van in totaal bijna € 89 miljoen betreft het aandeel voor Hoofdwatersystemen uit de na 2020 gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020 voor Beheer en Onderhoud en Vervanging, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 7, 8 en 14 onder artikel 12, 15 en 18).

 • 7. Betreft een overboeking van circa € 47,8 miljoen in de periode 2015–2020 vanuit artikel 15 voor het project Renovatie stuwensemble in de Nederrijn en Lek (zie ook ad 7 onder artikel 15) waarmee het vaarwegdeel in dit HWS-project wordt bekostigd.

 • 8. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan de Tweede Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze mutatie van in totaal bijna € 8 miljoen betreft de noodzakelijke toevoeging aan het Beheer en Onderhoud budget van Rijkswaterstaat voor de periode 2021–2028 voor de Hoofdwatersystemen (zie ook ad 8, 6 en 13 onder respectievelijk artikel 12, 15 en 18).

 • 9. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

 • 10. Binnen het waterdomein zijn overboekingen van per saldo van circa € 28,6 miljoen tussen artikel 11 en 15 en 16 voor de volgende punten:

  • Overboekingen voor met name RvdR langsdammen (zie ook ad 6 onder artikel 16);

  • Een overheveling HWBP-2 naar nHWBP conform Basisrapportage. Zoals in de Basisrapportage is aangegeven wordt het verschil tussen raming en budget van € 35 miljoen toegevoegd aan het nHWPB en wordt in de jaren 2013–2016 toegevoegd (zie ook ad 10 onder artikel 16);

  • Overboeking uit artikelonderdeel 16.03 naar 11.05 voor een correctie van notificatiekosten conform de opdrachtbrief van Rijkswaterstaat (€ 367 000) (zie ook ad 8 onder artikel 16);

  • Overboeking uit artikel 15 van € 1,1 miljoen voor Sophialaan/Rietbaan (zie ook ad 7 onder artikel 15).

 • 11. Per saldo worden de uitgavenraming bij dit artikel met ruim € 271,4 miljoen verminderd. Dit betreffen overhevelingen van en naar Begroting hoofdstuk XII. Het gaat dan met name om:

  • De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de Deltawet het amendement Lucas aangenomen. Hierin wordt bepaald dat geen uitgaven voor aanlegprojecten waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (KRW) die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening uit het Deltafonds gedaan mogen worden. Deze uitgaven moeten na in werking treden van de Deltawet verantwoord worden op de Begroting hoofdstuk XII.

  • Van Begroting hoofdstuk XII/01: Betreft een bijdrage in de financiering Informatiehuis Water om onderdeel te laten uitmaken van nieuw af te sluiten SLA watermanagement.

  • Vanuit het Deltaprogramma wordt gezorgd voor de helft van de financiering op de Begroting hoofdstuk XII artikel 2 van een aio bij Deltares, die het voorstel «Scenariomethode, ontwerpen, knikpunten en regionale strategieën» gaat uitvoeren.

 • 12. De mutatie van in totaal bijna € 13,3 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.

 • 13. Betreft een structurele overboeking vanaf 2012 tot en met 2028 van in totaal ruim 25,9 miljoen van artikelonderdeel 11.01 naar onderdeel 11.02 als gevolg van de met Rijkswaterstaat voor de periode 2013–2016 nieuw afgesloten prestatieafspraken.

 • 14. Dit betreft een overboeking uit artikel 18 van in totaal circa € 42,4 miljoen voor met name de Bovenloop IJssel.

Artikel 12 Hoofdwegennet
 

Categorie

Totaal mutatie 2012–20281

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

43 993

27 340

23 304

23 273

23 228

23 227

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

   

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

43 993

27 340

23 304

23 273

23 228

23 227

 

Bijstelling niveau landelijke taken RWS

Intensivering/Extensivering

– 57 698

– 46

– 2 472

– 2 454

– 2 388

– 2 347

– 2 346

1

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 23 900

 

– 46

– 2 095

– 1 751

– 1 878

– 2 590

2

Overboeking binnen art.12 nav nieuwe prestatieafspraken

Neutraal

3 782

– 13 179

– 2 750

– 22

1 405

1 409

1 409

4

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 13 225

– 5 268

– 4 571

– 2 734

– 2 816

– 3 527

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

30 768

22 072

18 733

20 539

20 412

19 700

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO

   

343 137

549 956

471 665

331 765

419 595

539 279

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 67 389

– 6 337

– 11 636

– 30 050

– 31 687

– 31 687

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO

   

275 748

543 619

460 029

301 715

387 908

507 592

 

Bijstelling niveau landelijke taken RWS

Intensivering/Extensivering

– 59 811

– 34

– 1 494

– 3 789

– 2 640

– 2 603

– 2 602

1

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 85 812

 

– 74 962

39 848

20 473

– 7 362

– 8 639

2

Kasschuif

Intertemporeel

0

66 589

– 52 675

18 751

51 357

– 83

 

5

Overboeking binnen artikel 12

Neutraal

– 299 683

– 6 000

– 3 854

– 20 324

– 19 084

– 14 750

– 19 017

6

Overboeking binnen art.12 nav nieuwe prestatieafspraken

Neutraal

– 3 782

13 179

2 750

22

– 1 405

– 1 409

– 1 409

4

Aandeel HWN uit reservering € 1,6 mlrd.

Intensivering/Extensivering

1 015 836

           

7

Budgettoevoeging B&O 2021–2028

Intensivering/Extensivering

426 832

           

8

Overboeking naar HXII (DBFM A15)

Intensivering/Extensivering

– 245 971

           

9

Mutaties Miljoenennota 2013

   

73 734

– 130 235

34 508

48 701

– 26 207

– 31 667

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 BenO

   

349 482

413 384

494 537

350 416

361 701

475 925

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1 512 384

1 189 519

938 480

542 241

145 746

13 483

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 255 868

– 229 340

– 287 370

– 172 847

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1 256 516

960 179

651 110

369 394

145 746

13 483

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 1 383 438

 

– 4 000

– 112 503

– 80 471

– 141 261

– 115 112

2

Desaldering

Intensivering/Extensivering

1 800

   

1 800

     

10

Overboeking binnen artikel 12

Neutraal

15 863 741

84 208

588 960

991 418

631 555

1 747 795

1 292 534

11

Overboeking naar artikel 15

Intensivering/Extensivering

– 4 000

– 4 000

         

12

Reservering tlv programmaruimte

Intensivering/Extensivering

250 000

           

13

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 218 409

– 97 004

55 744

– 25 233

106 268

214 355

5

Overboeking met HXII

Intensivering/Extensivering

14 400

3 500

3 000

7 900

     

14

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 134 701

490 956

944 359

525 851

1 712 802

1 391 777

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1 121 815

1 451 135

1 595 469

895 245

1 858 548

1 405 260

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

354 075

384 106

171 962

145 777

147 252

147 784

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

21 596

56 352

344 482

363 949

54 184

54 101

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

375 671

440 458

516 444

509 726

201 436

201 885

 

Overboeking binnen artikel 12

Neutraal

26 068

690

2 958

5 484

5 272

1 674

797

15

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 69 855

– 23 160

44 809

– 6 018

48 280

– 14 076

5

Overboeking met HXII

Intensivering/Extensivering

325 600

           

16

Mutaties Miljoenennota 2013

 

 

– 69 165

– 20 202

50 293

– 746

49 954

– 13 279

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

 

306 506

420 256

566 737

508 980

251 390

188 606

 
1

Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

   

– 233 744

122 507

1 203 572

753 818

2 328 262

1 832 846

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

174 436

100 493

0

– 77 954

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

   

– 59 308

223 000

1 203 572

675 864

2 328 262

1 832 846

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 174 103

 

– 247 824

35 219

38 502

   

2

Desaldering

Intensivering/Extensivering

– 532 000

 

– 1 486

– 25 625

– 49 764

– 15 625

– 28 500

17

Overboeking binnen artikel 12

Neutraal

– 15 567 176

– 55 948

– 588 064

– 976 578

– 617 743

– 1 734 719

– 1 274 314

18

Diverse overboekingen binnen Infrafonds

Intensivering/Extensivering

– 205 300

1 150

 

0

45 000

– 35 000

168 000

19

Kasschuif

Intensivering/Extensivering

– 391

460 958

614 374

– 236 588

– 91 859

– 542 918

– 718 032

5

Overboeking met HXII

Intensivering/Extensivering

– 4 607

– 44 607

0

0

0

0

20 000

20

Mutaties Miljoenennota 2013

   

361 553

– 223 000

– 1 203 572

– 675 864

– 2 328 262

– 1 832 846

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

   

302 245

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

437 750

418 860

391 966

378 394

375 060

372 292

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

437 750

418 860

391 966

378 394

375 060

372 292

 

Bijstelling niveau landelijke taken RWS

Intensivering/Extensivering

7 590

– 110

2 174

3 748

3 333

3 428

3 430

1

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 7 045

 

– 698

– 616

– 701

– 592

– 634

2

Loonbijstelling

Intensivering/Extensivering

26 576

1 788

1 680

1 561

1 399

1 476

1 556

3

Overboeking van artikel 14

Intensivering/Extensivering

284

284

         

19

Mutaties Miljoenennota 2013

   

1 962

3 156

4 693

4 031

4 312

4 352

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

439 712

422 016

396 659

382 425

379 372

376 644

 
                   

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWN

   

2 330 370

2 613 456

3 246 425

2 258 366

3 461 640

2 951 325

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWN

   

2 550 528

2 728 863

3 072 135

2 157 605

2 871 423

2 466 135

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

232 114

263 591

205 850

107 337

505 954

141 198

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

18 753

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

250 867

263 591

205 850

107 337

505 954

141 198

 

Diverse hogere ontvangsten

Neutraal

22 950

22 950

         

21

Desaldering

Intensivering/Extensivering

– 530 200

 

– 1 486

– 23 829

– 49 760

– 15 625

– 28 500

22

Mutaties Miljoenennota 2013

   

22 950

– 1 486

– 23 829

– 49 760

– 15 625

– 28 500

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

 

273 817

262 105

182 021

57 577

490 329

112 698

 

Artikel 12

 • 1. Het budget voor de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat wordt in lijn gebracht met de afgesproken versoberingen. De taken worden efficiënter georganiseerd. Deze neerwaartse bijstelling van in totaal ruim € 109,9 miljoen over de periode tot en met 2028 komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012.

 • 2. Deze mutatie van in totaal ruim € 1 674 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.

 • 3. De mutatie van in totaal bijna € 26,6 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.

 • 4. Betreft een structurele overboeking van bijna € 3,8 miljoen uit onderdeel 12.02 naar onderdeel 12.01 als gevolg van de met Rijkswaterstaat voor de periode 2013–2016 nieuw afgesloten prestatieafspraken.

 • 5. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

 • 6. Deze mutatie betreft voor een deel een overboeking naar 12.04 voor het DBFM project A-15. Daarnaast worden nog enkele kleinere overboekingen doorgevoerd en worden de geraamde agentschapsbijdragen naar aanleiding van de gewijzigde begrotingsstructuur vanaf 2013 overgeboekt naar 12.03.

  In totaal gaat het hier om een overboeking van bijna € 300 miljoen in de periode 2012–2028.

 • 7. Betreft het aandeel (€ 1 016 miljoen) voor de Hoofdwegen uit de na 2020 gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020 voor Beheer en Onderhoud en Vervanging, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 6, 8 en 14 onder artikel 11, 15 en 18).

 • 8. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan de Tweede Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. De aanpassing van de uitgavenraming met in totaal € 426,8 miljoen in de periode 2021–2028 betreft de noodzakelijke toevoeging aan het Beheer en Onderhoud budget van Rijkswaterstaat voor de periode 2021–2028 voor de Hoofdwegen(zie ook ad 8, 6 en 13 onder respectievelijk artikel 11, 15 en 18).

 • 9. Het beschikbare budget voor het project A15 Maasvlakte – Vaanplein wordt meerjarig omgezet naar het geïntegreerde contractartikel (zie ook onder ad 6) inclusief een DBFM reeks (Design, Build, Finance, Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). Daarom wordt vanaf 2021 in totaal bijna € 246 miljoen overgeboekt via het bijdrage artikel 19 in het Infrastructuurfonds naar de begroting van Hoofdstuk XII.

 • 10. De desaldering van € 1,8 miljoen is het gevolg van inkomsten uit grondverkopen op het project N61 Hoek-Schoondijke.

 • 11. De mutatie op de uitgavenramingen bij dit onderdeel van in totaal bijna € 15,9 miljard in de periode 2012–2028 betreft in hoofdzaak mutaties als gevolg van de overgang van projecten van de planuitwerkingsfase (artikel 12.05 naar de realisatiefase (artikel 12.03). Daarnaast betreft het overboekingen uit de artikelonderdelen 12.02 en 12.05 naar 12.03 in verband met de gewijzigde begrotingsstructuur.

 • 12. Uit dit artikelonderdeel wordt voor het aanpassen van de aansluiting A2 op de A59 € 4 miljoen overgeboekt naar het budget voor het project omleiding Zuid Willemsvaart binnen artikel 15 (zie ook ad 12 onder artikel 15).

 • 13. De mutatie van in totaal € 250 miljoen betreft de kosten voor de structurele verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken (2e fase). Van het totaalbedrag van € 250 miljoen draagt de regio € 35 miljoen aan het project bij (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 A, nr. 71). De verwerking van de regionale bijdrage (verhoging ontvangsten) wordt bij Voorjaarsnota 2013 verwerkt.

 • 14. Dit betreft een technische mutatie van hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds waarmee een deel van de programma’s Meer Veilig 3 en de kritische ontwerpelementen verkeersveiligheid (AKOE) worden bekostigd. Deze hangen samen met de invoering van de dynamische maximumsnelheden op de diverse trajecten. Dit is eerder gemeld aan de Tweede Kamer.

 • 15. Deze mutatie van in totaal circa € 26,1 miljoen betreft voor het grootste deel een deel een overboeking uit 12.04 voor het DBFM project A15 Maasvlakte Vaanplein en voor een kleiner deel een overboeking uit artikelonderdeel 12.03 voor het DBFM project A12 Lunetten Veenendaal.

 • 16. Betreft een overboeking van in totaal € 325,6 miljoen in de periode 2021–2028 voor het DBFM project A15 Maasvlakte Vaanplein.

 • 17. Deze desaldering ad € 532 miljoen betreft het saldo van de volgende posten:

  • Lagere ontvangsten in verband met het afboeken van de tolopbrengsten op het project A12/15 Bereikbaarheid regio Arnhem-N. De uitgavenramingen zijn daarop eveneens aangepast;

  • Een bijdrage van de regio van in totaal € 100 miljoen ter beschikking gesteld voor diverse inpassingsmaatregelen op het project.A13/16/20 Rotterdam;

  • Een bijdrage van de regio van € 4,5 miljoen voor een busafrit in project A4/9 Badhoevedorp.

 • 18. Betreft een budgettair neutrale verschuiving van in totaal bijna € 15,6 miljard in de periode 2012–2028 binnen het artikel. Deze verschuiving betreft met name de volgende zaken:

  • Overboeking naar 12.03 in verband met de gewijzigde begrotingsstructuur

  • Fasewisselingen van een aantal projecten die overgaan van planuitwerkingen naar realisatie.

 • 19. Deze mutatie van in totaal bijna € 205,3 miljoen in de periode 2012–2028 bestaat uit een groot aantal overboekingen van en naar dit artikelonderdeel. De belangrijkste zijn:

  • Overboeking naar artikel 13 in verband met een aanpassing van de verdeling van het budget voor geluidssaneringsmaatregelen tussen weg en spoor. De correctie in de verdeling tussen weg en spoor is doorgevoerd omdat nu bekend is welke geluidmaatregelen nodig zijn om aan de wettelijke saneringsplicht te voldoen en wat de hiermee samenhangende kosten zijn.» (zie ook ad 8 onder artikel 13).

  • In totaal wordt € 10 miljoen (2014/2015) overgeboekt naar artikel 12 voor integrale Beter Benutten programma’s in de regio’s Twente en Groningen Assen, waar mobiliteitsproblemen op het spoor in combinatie met OV en wegaanpassingen worden aangepakt (zie ook ad 10 onder artikel 13).

  • Een overboeking uit artikel 18 voor de indexering DBFM en een aanvullende bijdrage door IenM aan het project Zuidas (Kamerstukken II, 2011/12, 32 668, nr. 3) (zie ook ad 11 onder artikel 18).

  • Vanaf 2023 een correctieboeking met betrekking tot de verdeling van aanvullende post uit het Regeerakkoord voor wegen en spoor ad € 500 miljoen per jaar. De correctie is om te komen tot de 75/25 procent verdeling tussen respectievelijk wegen en spoorinvesteringen (zie ook ad 10 onder artikel 13)

  • Een overheveling vanuit artikel 14 voor kosten die door de Rijkswaterstaat worden gemaakt met betrekking tot het convenant N50. (zie ook ad 5 onder artikel 14).

 • 20. De uitgavenmutatie van in totaal circa € 4,6 miljoen betreft de volgende 2 posten:

  • Een deel van het Programma Beter Benutten wordt via de regio uitgevoerd. De middelen worden via de BDU beschikbaar gesteld. Hiervoor is een overboeking nodig van artikel 12 in het Infrastructuurfonds naar de Begroting hoofdstuk XII, BDU. Het gaat om een bedrag van bijna € 45 miljoen in 2012.

  • De mutatie in de jaren 2017 en 2018 van € 20 miljoen per jaar betreft de uitwerking van de BTW compensatie van in totaal € 40 miljoen (bijdrage van het ministerie van Financiën) conform eerdere afspraak uit 2005 over het verlagen van de BTW-druk op het project A10 Zuid-As (Handelingen 2004/05, 29 800 XI, nr. 102).

 • 21. Deze post betreft voor een belangrijk deel (circa € 18,9 miljoen) de ontvangsten als gevolg van een bestuursafspraak, waarin is vastgelegd dat de provincies in 2008 in totaal € 200 miljoen storten in het Infrastructuurfonds. Deze betalingen zijn verwerkt op diverse projectbudgetten maar nooit geraamd. Voorts wordt verwacht dat circa € 4,1 miljoen van derden wordt ontvangen op met name de projecten Rijksweg 2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel, A50 Eindhoven-Oss, A73 en A59 Rosmalen-Geffen.

 • 22. Zie de toelichting onder ad 10 en ad 17.

Artikel 13 Spoorwegen
 

Categorie

Totaal mutatie 2012–20281

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.

   

1 510 623

1 567 862

1 360 564

1 472 331

1 271 147

1 228 890

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 1 023

– 42 874

– 39 259

– 113 259

– 113 259

– 95 051

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.

   

1 509 600

1 524 988

1 321 305

1 359 072

1 157 888

1 133 839

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 212 789

 

– 23 258

– 18 850

– 23 473

– 17 545

– 18 021

1

Loonbijstelling

Intensivering/Extensivering

32 440

2 092

2 164

1 969

1 844

1 883

1 874

2

Overboeking binnen artikel 13

Neutraal

– 1 045 607

– 16 378

– 212 875

– 252 882

– 316 825

– 234 874

– 20 720

3

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 12 000

43 000

209 000

248 000

238 000

149 000

4

Taakstelling apparaat

Intensivering/Extensivering

– 544 968

 

– 8 604

– 23 052

– 31 818

– 33 604

– 35 390

5

Overboeking met HXII

Intensivering/Extensivering

– 4 997

– 2 993

– 899

– 1 105

     

6

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 29 279

– 200 472

– 84 920

– 122 272

– 46 140

76 743

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.

   

1 480 321

1 324 516

1 236 385

1 236 800

1 111 748

1 210 582

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

675 852

645 858

561 017

507 963

414 632

347 461

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 19 783

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

656 069

645 858

561 017

507 963

414 632

347 461

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 18 383

 

– 20 800

13 759

178

– 519

– 1 143

1

Desaldering

Intensivering/Extensivering

69 670

8 670

   

56 000

 

5 000

7

Overboeking binnen artikel 13

Neutraal

6 061 454

16 469

308 255

422 856

585 422

759 810

777 747

3

Overboekingen van artikel 12 en 14

Intensivering/Extensivering

129 442

29

5

8

     

8

Kasschuif

Intensivering/Extensivering

0

– 162 787

– 230 507

– 14 758

27 992

– 4 872

45 187

4

Overboekingen met HXII

Intensivering/Extensivering

66 570

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

7 010

9

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 134 119

60 453

425 365

673 092

757 919

833 801

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

521 950

706 311

986 382

1 181 055

1 172 551

1 181 262

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

151 489

143 776

145 040

146 099

147 580

147 290

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

11 365

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

162 854

143 776

145 040

146 099

147 580

147 290

 

Kasschuif

Intensivering/Extensivering

0

– 26 000

5 000

3 000

2 000

1 000

1 500

4

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 26 000

5 000

3 000

2 000

1 000

1 500

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

136 854

148 776

148 040

148 099

148 580

148 790

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

   

107 720

211 006

325 314

449 299

566 454

871 922

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

36 808

0

– 60 000

– 24 000

– 34 000

– 65 000

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

   

144 528

211 006

265 314

425 299

532 454

806 922

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 600 956

 

– 22 825

– 52 420

– 57 880

– 54 771

– 73 170

1

Desaldering

Intensivering/Extensivering

10 107

10 107

         

7

Overboeking binnen artikel 13

Neutraal

– 5 306 247

– 91

– 113 530

– 188 124

– 286 747

– 543 086

– 775 177

3

Diverse overboekingen binnen Infrafonds

Intensivering/Extensivering

268 321

     

– 5 000

– 5 000

 

10

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 94 441

– 71 690

– 24 860

– 75 763

70 345

41 368

4

Loonbijstelling

Intensivering/Extensivering

961

 

39

90

91

57

57

2

Overboekingen met HXII

Intensivering/Extensivering

– 7 565

– 4 565

– 3 000

       

11

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 88 990

– 211 006

– 265 314

– 425 299

– 532 454

– 806 922

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

   

55 538

0

0

0

0

0

 
1

Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

                 

Mutaties voorjaarsnota 2012

 

 

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

 

0

0

0

0

0

0

 

Overboeking binnen artikel 13

Neutraal

290 400

 

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

0

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

 
                   

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Spoorwegen

   

2 473 051

2 525 628

2 292 676

2 438 433

2 252 554

2 435 512

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Spoorwegen

   

2 194 663

2 197 753

2 388 957

2 584 104

2 451 029

2 558 784

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

   

93 136

174 105

186 489

346 489

346 489

346 490

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 21 184

– 114 105

– 126 490

– 164 490

– 164 490

– 157 282

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

   

71 952

60 000

59 999

181 999

181 999

189 208

 

Desaldering

Intensivering/Extensivering

79 777

18 777

   

56 000

 

5 000

 

Mutaties Miljoenennota 2013

 

 

18 777

0

0

56 000

0

5 000

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

 

90 729

60 000

59 999

237 999

181 999

194 208

 

Artikel 13

 • 1. Deze mutatie van in totaal ruim € 832 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.

 • 2. De mutatie van in totaal ruim € 33,4 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.

 • 3. Deze mutatie bestaat uit:

  • Een overboeking uit artikelonderdeel 13.05 Verkenningen en planuitwerking van circa € 4 miljard in verband met de nieuwe begrotingsstructuur in het Infrastructuurfonds (zie ook Kamerstukken II, 2011/12, 31 865, nr. 42).

  • Met betrekking tot het project OV-SAAL wordt een bedrag van circa € 217 miljoen overgeboekt van 13.05 Planuitwerking naar 13.03 Realisatieprogramma.

  • Een overboeking uit artikelonderdeel 13.02 in verband met overheveling van de functiewijzigingsprojecten van het onderhoudsprogramma naar aanleg conform de aanbevelingen van de commissie Kuiken (circa € 1 miljard).

  • Zoals aangegeven in de begroting Infrastructuurfonds 2009 en in de brief aan de Tweede Kamer inzake het deelnemingenbeleid Rijksoverheid (Kamerstukken II, 2009/10, 28 165, nr. 105) zal een deel van de financiering van PHS plaatsvinden vanuit de leenfaciliteit PHS. Het exacte bedrag van deze leenfaciliteit is inmiddels bepaald op € 874,6 miljoen. De daarmee vrijvallende middelen binnen artikel 13.05 Planuitwerking personenvervoer worden toegevoegd aan 13.02 Beheer en instandhouding.

 • 4. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering

 • 5. Deze mutatie betreft de taakstelling apparaat uit het Regeerakkoord die, in afwachting van de invulling hiervan, nog geparkeerd was op begroting XII. De invulling heeft ertoe geleid dat de uitgaven van ProRail met € 37,5 miljoen per jaar worden verlaagd vanaf 2018, met een ingroei vanaf 2013. Deze definitieve invulling was reeds verwerkt in het Beheerplan 2012 van ProRail en is nu ook verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds. Het gaat hier om een totaalbedrag van bijna € 545 miljoen.

 • 6. Betreft de overboeking van middelen (circa € 5 miljoen) voor het Actieplan groei op het spoor naar begroting van Hoofdstuk XII daar dit niet -infrastructuur maatregelen betreft (zie ook ad 3 en 6 onder respectievelijk de artikelen 97 en 3 van Hoofdstuk XII).

 • 7. Het gaat hier om afrekeningen (circa € 16,4 miljoen) op verleende voorschotten aan ProRail over het vierde kwartaal 2011 en onder andere bijdragen van de EU voorproject OVT-Rotterdam (€ 2,4 miljoen) alsmede een bijdrage van de gemeente Rijswijk ad € 5 miljoen in het project Rijswijk-Schiedam in verband met een kostenstijging.

  De mutatie in het jaar 2015 ad € 56 miljoen is een onderdeel van de afspraken naar aanleiding van de energieprijzen in het kader van de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet (Kamerstukken II, 22 026, nr. 355). De middelen zijn aan het aanlegprogramma spoor toegevoegd en zullen worden aangewend voor kwaliteitsverbetering personenvervoer spoor, waaronder mogelijk veiligheid (ERTMS) en/of toegankelijkheid.

 • 8. Deze relatief kleine overboeking (€ 0,042 miljoen) in de jaren 2012–2014 is afkomstig uit artikel 14 voor de indexatie van het RSP-ZZL planstudieproject Groningen – Leeuwarden.

  In de jaren 2018–2020 zijn bedragen van uit artikel 12 hoofdwegen overgeboekt. Deze bedragen van in totaal € 129,4 miljoen betreffen een aanpassing van de verdeling van het budget voor geluidssaneringsmaatregelen tussen weg en spoor. Deze correctie in de verdeling tussen weg en spoor is doorgevoerd omdat nu bekend is welke geluidmaatregelen nodig zijn om aan de wettelijke saneringsplicht te voldoen en wat de hiermee samenhangende kosten zijn.(zie ook ad 5 en 19 onder respectievelijk de artikelen 14 en 12).

 • 9. Betreft een overheveling van in totaal circa € 66,6 miljoen met betrekking tot het geluidsprogramma t/m 2023 in aanvulling op eerdere bijdragen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) t/m 2020. Voorheen stonden deze gelden op de begroting van het voormalige ministerie VROM. Het laatst genoemde ministerie is samengevoegd met VenW, thans IenM, waardoor deze middelen vanuit artikel 6 «Klimaat, lucht en geluid» van Hoofdstuk XII kunnen worden overgeboekt naar het onderhavige artikel waar de realisatie zal worden verantwoord.

 • 10. In totaal wordt € 10 miljoen (2014/2015) overgeboekt naar artikel 12 voor integrale Beter Benutten programma’s in de regio’s Twente en Groningen Assen, waar mobiliteitsproblemen op het spoor in combinatie met OV en wegaanpassingen worden aangepakt.

  De mutatie vanaf 2023 betreft de een correctieboeking met betrekking tot de verdeling van de aanvullende post uit het Regeerakkoord voor wegen en spoor ad € 500 miljoen per jaar. De correctie is om te komen tot de 75/25 procent verdeling tussen respectievelijk wegen en spoorinvesteringen (zie ook ad 18 onder artikel 12).

 • 11. Deze mutatie betreft de overboeking van het project «Quick-scan gedecentraliseerd spoor (Gelderland/SAN)» (€ 1,565 miljoen in 2012) en het regionale project «sneltram Maastricht-Lanaken-Hasselt» (€ 6 miljoen in 2012 en 2013) naar de BDU (zie ook ad 3 onder artikel 97.04 Hoofdstuk XII).

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.
 

Categorie

Totaal mutatie 2012–20281

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.

   

187 266

140 607

120 653

61 919

34 235

214 765

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

49 230

– 72 500

0

50 954

0

20 000

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.

   

236 496

68 107

120 653

112 873

34 235

234 765

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 161 430

 

– 9 264

– 17 823

– 13 530

– 14 579

– 25 319

1

Overboeking binnen artikel 14

Neutraal

6 287

– 81

– 297

– 384

844

1 032

1 246

2

Kasschuif

Intertemporeel

0

56 627

3 269

5 351

2 122

26 434

27 874

3

Overboeking met HXII

Intensivering/Extensivering

– 37 552

– 15 744

– 1 044

– 2 967

– 2 966

– 2 966

– 2 965

4

Mutaties Miljoenennota 2013

   

40 802

– 7 336

– 15 823

– 13 530

9 921

836

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.

   

277 298

60 771

104 830

99 343

44 156

235 601

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

41 291

30 257

12 750

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 4 633

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

36 658

30 257

12 750

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

36 658

30 257

12 750

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

100 791

97 434

196 544

107 624

214 366

164 532

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 149 857

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

– 49 066

97 434

196 544

107 624

214 366

164 532

 

Overboeking binnen artikel 14

Neutraal

– 6 287

81

297

384

– 844

– 1 032

– 1 246

2

Diverse overboekingen binnen Infrafonds

Intensivering/Extensivering

– 1 452

– 1 439

– 5

– 8

     

5

Kasschuif

Intensivering/Extensivering

0

159 197

– 52 771

– 52 771

– 52 771

– 884

 

3

Mutaties Miljoenennota 2013

   

157 839

– 52 479

– 52 395

– 53 615

– 1 916

– 1 246

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

108 773

44 955

144 149

54 009

212 450

163 286

 
                   

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra.

   

224 088

195 798

329 947

220 497

248 601

399 297

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Reg./Lok.infra.

   

422 729

135 983

261 729

153 352

256 606

398 887

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

 
1

Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.

Artikel 14

 • 1. Deze mutatie van in totaal ruim € 161 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.

 • 2. Betreft een overboeking van in totaal bijna € 6,3 miljoen tussen de artikelonderdelen 14.03 en 14.01 voor de indexering.

 • 3. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

 • 4. Het gaat hier om een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII artikelonderdeel 97.04 BDU voor de projecten Actieplan Regionaal Openbaar Vervoer met betrekking tot de provincie Flevoland (€ 22,8 miljoen) en Quick-wins Rotterdam (€ 14,7 miljoen). De betaalbaarstelling van deze projecten loopt via de BDU (zie ook ad 3 onder artikel 97.04 van Hoofdstuk XII).

 • 5. Een relatief kleine mutatie (€ 0,042 miljoen) in de jaren 2012–2014 heeft betrekking op een overboeking naar artikel 13 voor de indexatie van het RSP-ZZL planstudieproject Groningen – Leeuwarden. Daarnaast wordt circa € 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 12 voor kosten die door de Rijkswaterstaat worden gemaakt met betrekking tot het convenant N50.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 

Categorie

Totaal mutatie 2012–20281

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

23 552

14 856

12 496

12 487

12 464

12 464

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

23 552

14 856

12 496

12 487

12 464

12 464

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 210

   

– 20

– 23

– 20

– 21

1

Overboeking binnen art.15 nav nieuwe prestatieafspraken

Neutraal

664

– 4 004

– 1 736

1 098

– 420

439

439

3

Bijstelling niveau landelijke taken RWS

Intensivering/Extensivering

– 8 454

– 23

– 350

– 238

– 241

– 231

– 231

4

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 4 027

– 2 086

840

– 684

188

187

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

19 525

12 770

13 336

11 803

12 652

12 651

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO

   

199 385

268 583

261 747

252 623

344 678

230 770

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 27 331

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO

   

172 054

268 583

261 747

252 623

344 678

230 770

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 51 641

 

– 18 613

– 5 303

– 5 848

8 440

– 725

1

Overboeking binnen artikel 15

Neutraal

– 3 136

– 3 136

         

5

Overboeking binnen art.15 nav nieuwe prestatieafspraken

Neutraal

– 664

4 004

1 736

– 1 098

420

– 439

– 439

3

Budgettoevoeging B&O 2021–2028

Intensivering/Extensivering

1 051 392

           

6

Overboeking naar artikel 11

Intensivering/Extensivering

– 48 940

– 1 110

     

– 7 307

– 10 132

7

Aandeel HVWN uit reservering € 1,6 mlrd.

Intensivering/Extensivering

495 230

           

8

Bijstelling niveau landelijke taken RWS

Intensivering/Extensivering

22 436

– 6

1 066

1 107

1 667

1 673

1 674

4

Kasschuif

Intertemporeel

0

195 641

46 112

28 309

11 765

– 71 147

– 31 048

9

Mutaties Miljoenennota 2013

   

195 393

30 301

23 015

8 004

– 68 780

– 40 670

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 BenO

   

367 447

298 884

284 762

260 627

275 898

190 100

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

343 610

346 247

272 298

201 043

40 444

5 520

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

22 495

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

366 105

346 247

272 298

201 043

40 444

5 520

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 2 582

 

– 23 600

22 412

– 1 035

– 177

– 26

1

Desaldering

Intensivering/Extensivering

1 735

 

333

 

1 402

   

10

Overboeking binnen artikel 15

Neutraal

2 213 394

– 5 993

17 459

71 350

118 399

104 921

175 831

11

Overboeking van artikel 12

Intensivering/Extensivering

4 000

4 000

         

12

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 76 271

– 55 698

– 26 392

– 29 858

73 466

61 428

9

Overboeking naar HXII artikel 5

Intensivering/Extensivering

– 250

– 250

         

13

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 78 514

– 61 506

67 370

88 908

178 210

237 233

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

287 591

284 741

339 668

289 951

218 654

242 753

 
1

Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.

   

21 287

30 171

104 736

180 681

155 643

212 547

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 2 788

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.

   

18 499

30 171

104 736

180 681

155 643

212 547

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 167 825

 

– 63 257

– 17 984

– 6 100

– 25 304

– 17 302

1

Overboeking binnen artikel 15

Neutraal

– 2 212 002

7 383

– 17 459

– 71 350

– 118 399

– 104 919

– 175 831

14

Overboekingen binnen Infrafonds

Intensivering/Extensivering

171 353

– 14 000

         

15

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 161

51 685

– 14 262

– 55 042

– 24 280

– 18 274

9

Subsidietaakstelling

Intensivering/Extensivering

– 28 880

           

16

Overboeking naar Defensie

Intensivering/Extensivering

– 18 240

 

– 1 140

– 1 140

– 1 140

– 1 140

– 1 140

17

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 6 778

– 30 171

– 104 736

– 180 681

– 155 643

– 212 547

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.

   

11 721

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

255 822

248 238

232 802

224 302

222 198

220 424

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

255 822

248 238

232 802

224 302

222 198

220 424

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 4 171

 

– 413

– 366

– 416

– 351

– 375

1

Loonbijstelling

Intensivering/Extensivering

14 960

1 011

940

907

899

887

861

2

Bijstelling niveau landelijke taken RWS

Intensivering/Extensivering

– 11 531

– 27

– 1 042

693

62

88

88

4

Mutaties Miljoenennota 2013

   

984

– 515

1 234

545

624

574

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

256 806

247 723

234 036

224 847

222 822

220 998

 
                   

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HVWN

   

836 032

908 095

884 079

871 136

775 427

681 725

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HVWN

   

943 090

844 118

871 802

787 228

730 026

666 502

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

   

68 687

29 703

22 155

3 042

 

 

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

16 531

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

   

85 218

29 703

22 155

3 042

0

0

 

EU-bijdrage Zeetoegang IJmond

Neutraal

– 1 746

– 1 746

         

18

Desaldering

Intensivering/Extensivering

1 735

 

333

 

1 402

   

10

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 1 746

333

0

1 402

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

 

83 472

30 036

22 155

4 444

0

0

 

Artikel 15

 • 1. Deze mutatie van in totaal ruim € 226 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.

 • 2. De mutatie van in totaal bijna € 15 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.

 • 3. Betreft een structurele overboeking van in totaal bijna € 0,7 miljoen in de periode 2012–2028 uit onderdeel 15.02 naar onderdeel 15.01 als gevolg van de met Rijkswaterstaat voor de periode 2013–2016 nieuw afgesloten prestatieafspraken.

 • 4. Het niveau van de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat worden in lijn gebracht met de afgesproken versoberingen en efficiënter georganiseerd. De bijstelling van de uitgavenramingen van in totaal bijna € 2,5 miljoen in de periode 2012–2028 komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012.

 • 5. Van de totale mutatie ad circa € 3,1 miljoen wordt circa € 0,6 miljoen overgeboekt naar 15.03 voor de dekking van waterschade aan de deuraandrijving Maasbracht. Het resterende bedrag ad circa € 2,5 miljoen bestaat voornamelijk uit lagere uitgaven op het groot variabel onderhoud project Maas, baggeren en kunstwerken en wordt overgeboekt naar onderdeel 15.05.

 • 6. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan uw Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. De mutatie op de uitgavenraming vanaf 2021 met ruim € 131,4 miljoen per jaar betreft de noodzakelijke toevoeging aan het Beheer en Onderhoud budget van Rijkswaterstaat voor de periode 2021–2028 voor de Hoofdvaarwegen (zie ook ad 8, 8 en 13 onder artikel 11, 12 en 18).

 • 7. In 2012 wordt circa € 1,1 miljoen overgeboekt naar artikel 11 voor de Sophiapolder/Rietbaan (zie ook ad 7 onder artikel 11). De verlaging in de andere jaren betreft het project Renovatie stuwensemble in de Nederrijn en Lek en wordt van artikelonderdeel 15.02.04 Vervanging (GVO) eveneens naar artikel 10 overgeboekt (zie ook ad 11 onder artikel 11). Het betreft een bijdrage aan dit project ten behoeve van de scheepvaartfunctie.

 • 8. Betreft het aandeel voor de Hoofdvaarwegen uit de na 2020 gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020 voor Beheer en Onderhoud en Vervanging, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 6, 7 en 14 onder respectievelijk artikel 11, 12 en 18). Het gaat hier om een totaalbedrag van circa € 495,2 miljoen.

 • 9. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

 • 10. Door België wordt circa € 0,2 miljoen bijgedragen voor natuurcompensatie (4e sluiskolk Ternaaien). Verder is voor het Wilhelminakanaal een 2e wijzigingsovereenkomst met de regio opgesteld. Deze overeenkomst betekent een hogere financiële bijdrage van circa € 1,6 miljoen van de regio (Tilburg en Provincie NB). Deze desaldering wordt op dit onderdeel aangebracht.

 • 11. Deze mutatie van in totaal bijna € 2,2 miljard over de jaren 2012–2028 bestaat voor het grootste deel uit een overboeking uit artikelonderdeel 15.05 Verkenningen en planuitwerkingen in verband met de nieuwe begrotingsstructuur in het Infrastructuurfonds (zie ook Kamerstukken II, 2011–2012, 31 865, nr. 42).

  Daarnaast is sprake van fasewisselingen van een aantal projecten die overgaan van planuitwerkingen naar realisatie. Als laatste wordt circa € 0,6 miljoen overgeboekt uit artikelonderdeel 15.02 in verband met hoogwaterschade aan de deuraandrijving Maasbracht (Maas fase 2).

 • 12. Uit artikel 12 wordt € 4 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten voor de omleiding van de Zuid Willemsvaart in verband met het aanpassen van de aansluiting A2 aan de A59 (zie ook ad 12 onder artikel 12).

 • 13. De gelden die beschikbaar zijn gekomen uit het amendement van het lid Dijkgraaf (Kamerstukken II, 33 000 A, nr. 9) ad € 0,25 miljoen worden uit dit artikel 15 via bijdrageartikel 19 overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII, omdat de betreffende uitgaven daar verantwoord moeten worden (zie ook ad 9 onder artikel 5). Het betreft het project Maatwerkvoorlichting Verladers, specifiek bedoeld om voor corridors als de A15 met verladers concrete afspraken te maken, om meer lading van de weg naar de binnenvaart te verplaatsen.

 • 14. Deze saldomutatie van in totaal ruim € 2,2 miljard bestaat voor het grootste deel uit een overboeking naar artikelonderdeel 15.03 Realisatie in verband met de nieuwe begrotingsstructuur in het Infrastructuurfonds (zie ook Kamerstukken II, 2011–2012, 31 865, nr. 42).

  Daarnaast betreft het mutaties als gevolg van de fasewisselingen van een aantal projecten van planstudie naar realisatie (w.o. Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, brug Burgum en bochtafsnijding, van Lemmer-Delfzijl fase 2 (planstudieproject) naar Lemmer-Delfzijl fase 1 (realisatieproject), Lichteren buitenhaven IJmuiden, Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes).

 • 15. Uit dit artikelonderdeel wordt € 14 miljoen overgeboekt naar artikel 16.02 Ruimte voor de Rivier voor de pilot langsdammen, zijnde de vaarwegcomponent van het project. Deze proef met paralleldammen in de Waal, gericht op beheersing van aanzanding en erosie van de vaargeul ten behoeve van de bevaarbaarheid, vervangt een deel van de kribverlaging op de Waal (project Ruimte voor de Rivier).

  De mutaties in de latere jaren van in totaal ruim € 185 miljoen hebben betrekking op de projecten Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, Vaarweg IJsselmeer Meppel, Grote zeesluis in het Kanaal Gent-Terneuzen en de Zeetoegang IJmond.

 • 16. De subsidie-taakstelling van bijna € 29,9 miljoen in de jaren 2027 en 2028 wordt hier tijdelijke geparkeerd en zal in een later stadium worden verwerkt.

 • 17. De structurele mutatie van € 1,14 miljoen per jaar betreft een overboeking naar het ministerie van Defensie voor Search and Rescue Helicopters.

 • 18. De neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met ruim € 1,7 miljoen betreft een correctie van de EU-bijdrage Zeetoegang IJmond die dubbel in de begroting was opgenomen.

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer
 

Categorie

Totaal mutatie 2012–20281

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR

   

437 934

50 644

18 615

5 345

3 777

2 455

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

17 657

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR

   

455 591

50 644

18 615

5 345

3 777

2 455

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 1 233

 

– 767

– 249

– 78

– 47

– 31

1

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 11 675

– 344

– 939

– 107

223

596

2

Overboeking apparaat naar HXII

Intensivering/Extensivering

– 195

– 80

– 75

– 20

– 20

   

3

Overboeking naar art. 17 PMR

Technisch

– 96 851

 

– 49 458

– 17 407

– 5 140

– 3 953

– 3 020

4

Mutaties Miljoenennota 2013

 

 

– 11 755

– 50 644

– 18 615

– 5 345

– 3 777

– 2 455

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.01 PMR

 

 

443 836

0

0

0

0

0

 
   

 

             

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR

   

154 610

292 036

341 925

349 884

191 854

184 788

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 42 896

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR

   

111 714

292 036

341 925

349 884

191 854

184 788

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 22 641

 

– 9 312

– 12 791

– 5 169

14 176

– 2 612

1

Kasschuif

Intertemporeel

0

21 000

– 125 000

   

25 000

21 000

2

Overboeking van artikel 15

Intensivering/Extensivering

14 000

14 000

         

5

Overboeking van artikel 11

Intensivering/Extensivering

8 300

8 300

         

6

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 1 316 847

 

– 157 724

– 329 134

– 344 715

– 231 030

– 203 176

7

Mutaties Miljoenennota 2013

   

43 300

– 292 036

– 341 925

– 349 884

– 191 854

– 184 788

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.02 RvdR

   

155 014

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken

   

34 769

39 614

30 402

29 323

26 075

20 154

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

33 162

700

3 195

9 195

12 670

3 000

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken

   

67 931

40 314

33 597

38 518

38 745

23 154

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 13 451

   

– 3 432

– 3 519

– 2 408

– 1 833

1

Overboeking naar artikel 11

Intensivering/Extensivering

– 367

– 367

         

8

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 15 137

– 21 829

– 95

982

753

285

2

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 229 331

 

– 18 485

– 30 070

– 35 981

– 37 090

– 21 606

7

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 15 504

– 40 314

– 33 597

– 38 518

– 38 745

– 23 154

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken

   

52 427

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV

   

18 324

18 627

18 093

16 272

12 963

12 158

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV

   

18 324

18 627

18 093

16 272

12 963

12 158

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 225

   

– 28

– 30

– 20

– 21

1

Loonbijstelling

Intensivering/Extensivering

845

64

66

66

61

48

45

9

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 282 631

 

– 18 693

– 18 131

– 16 303

– 12 991

– 12 182

7

Mutaties Miljoenennota 2013

   

64

– 18 627

– 18 093

– 16 272

– 12 963

– 12 158

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV

 

 

18 388

0

0

0

0

0

 
1

Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2

   

215 517

437 347

356 709

346 194

358 917

253 139

322 729

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

22 674

– 123 399

– 34 523

71 284

55 403

9 304

– 15 215

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2

   

238 191

313 948

322 186

417 478

414 320

262 443

307 514

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

–7 414

   

– 996

– 867

– 891

– 460

– 666

1

Overboekingen artikel 11

Intensivering/Extensivering

– 35 380

2 112

– 7 800

– 13 700

– 14 600

–1 402

   

10

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 116 116

– 120 952

– 8 188

– 103 472

36 678

– 11 211

– 10 757

2

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 2 395 209

 

– 185 196

– 299 302

– 298 539

– 448 705

– 250 772

– 296 091

7

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 113 994

– 313 948

– 322 186

– 417 478

– 414 320

– 262 443

– 307 514

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.05 HWBP2

   

124 197

0

0

0

0

0

0

 
                     

Totaal utigaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega niet VenV

   

891 751

715 569

734 416

827 497

661 659

484 998

347 916

 

Totaal utigaven stand Miljoenennota 2013 Mega niet VenV

   

793 862

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten

   

80 193

88 039

139 589

195 411

155 850

155 778

112 168

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 1 064

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten

   

79 129

88 039

139 589

195 411

155 850

155 778

112 168

 

Aan uitgaven gerelateerde ontvangsten van de waterschappen

Intensivering/Extensivering

– 17 651

 

1 100

– 3 900

– 6 850

– 7 300

– 701

 

11

Overboeking ontvangsten HWBP-2 uit artikel 11

Technisch

63 914

63 914

           

12

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 1 038 766

 

– 86 139

– 135 689

– 188 561

– 148 550

– 155 077

– 112 168

7

Overboeking naar art. 17 PMR

Technisch

– 3 000

 

– 3 000

         

4

Mutaties Miljoenennota 2013

   

63 914

– 88 039

– 139 589

– 195 411

– 155 850

– 155 778

– 112 168

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten

   

143 043

0

0

0

0

0

0

 

Artikel 16

 • 1. Deze mutatie van in totaal bijna € 45 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.

 • 2. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

 • 3. Betreft een overboeking naar het centrale apparaatsartikel in de Begroting hoofdstuk XII van de apparaatsuitgaven ad circa € 0,2 miljoen die betrekkingen hebben op het PMR.

 • 4. Het structurele beschikbare budget van in totaal circa € 96,9 miljoen voor het PMR wordt met ingang van het jaar 2013 overgeboekt naar artikel 17 Megaprojecten en daar verantwoord (zie ook ad 5 onder artikel 17)

 • 5. Uit artikel 15 wordt € 14 miljoen overgeboekt naar Ruimte voor de Rivier voor de pilot langsdammen, zijnde de vaarwegcomponent van het project. Deze proef met paralleldammen in de Waal, gericht op beheersing van aanzanding en erosie van de vaargeul voor de bevaarbaarheid, vervangt een deel van de kribverlaging op de Waal (project Ruimte voor de Rivier) (zie ook ad 15 onder artikel 15).

 • 6. Betreft een overboeking € 8,3 miljoen van artikel 11 naar Ruimte voor de Rivier voor de pilot langsdammen (zie ook ad 10 onder artikel 11 en hierboven onder ad 5).

 • 7. In de Deltawet is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingezet dat zorg draagt voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten wat betreft Maaswerken en Ruimte voor de Rivier) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII. In de bijlage bij de begroting van het Infrastructuurfonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II 2011–2012, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de begroting van Hoofdstuk XII.

  Het gaat hier om een overboeking naar het Deltafonds van in totaal ruim € 4 224 miljoen aan uitgavenramingen en bijna € 1 039 miljoen aan ontvangstenramingen

 • 8. Betreft een correctie van notificatiekosten ad € 367 000 conform de opdrachtbrief van Rijkswaterstaat, die wordt overgeboekt naar artikel 10 (zie ook ad 11 onder artikel 11).

 • 9. De mutatie van in totaal ruim € 0,8 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.

 • 10. Zoals in de Basisrapportage is aangegeven wordt het verschil tussen raming en budget van circa € 35 miljoen in de jaren 2013–2016 toegevoegd aan het nHWPB. (zie ook ad 10 onder artikel 11).

 • 11. Als gevolg van een verschuiving uit de basisrapportage van budget van HWBP-2 naar nHWBP wordt overeenkomstig de ontvangstenbegroting bijgesteld. Het betreft de aan de uitgaven gerelateerde ontvangsten van de waterschappen van in totaal circa € 17,7 miljoen.

 • 12. De mutatie in 2012 betreft een technische overheveling van de ontvangsten HWBP-2 ad circa € 63,9 miljoen van artikel 11 naar 16.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 

Categorie

Totaal mutatie 2012–20281

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01 W’scheldetunnel

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

5 094

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

5 094

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

5 094

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

10 000

2 235

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

18 145

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

28 145

2 235

0

0

0

0

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 36

 

– 36

       

1

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 14 500

2 500

6 000

6 000

   

2

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 14 500

2 464

6 000

6 000

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

13 645

4 699

6 000

6 000

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

23 033

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

23 033

0

0

0

0

0

 

Desaldering

Intensivering/Extensivering

1 590

1 590

         

3

Mutaties Miljoenennota 2013

   

1 590

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

24 623

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

24

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

24

0

0

0

0

0

 

Overboeking naar art. 12

Intensivering/Extensivering

– 24

– 24

         

4

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 24

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.05 ZZL

   

0

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

0

0

0

0

0

0

 

Overboeking van art. 16 PMR

Technisch

96 849

 

49 458

17 407

5 139

3 953

3 019

5

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

49 458

17 407

5 139

3 953

3 019

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

0

49 458

17 407

5 139

3 953

3 019

 
                   

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega VenV

   

56 296

2 235

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 mega VenV

   

43 362

54 157

23 407

11 139

3 953

3 019

 
1

Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 1 590

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

   

– 1 590

0

0

0

0

0

 

Desaldering

Intensivering/Extensivering

1 590

1 590

         

3

Overboeking van art. 16 PMR

Technisch

3 000

 

3 000

       

5

Mutaties Miljoenennota 2013

   

1 590

3 000

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

   

0

3 000

0

0

0

0

 

Artikel 17

 • 1. De mutatie ad € 36 000 betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.

 • 2. Als gevolg van vertraging op de projectonderdelen BB21 en plasverkleinende maatregelen (kolken naast het spoor), wordt met deze kasschuif zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

 • 3. De desaldering ad circa € 1,6 miljoen betreft een bijstelling van de ontvangstenraming van de HSL.

 • 4. Betreft een afboeking ad € 24 000 van het niet meer benodigde budget voor Betalen voor mobiliteit. Dit wordt overgeboekt naar artikel 12.

 • 5. Het beschikbare structurele uitgaven- en ontvangstenbudget van respectievelijk circa € 96,9 miljoen en € 3 miljoen voor het PMR wordt met ingang van het jaar 2013 overgeboekt uit artikel 16 Megaprojecten niet Verkeer en Vervoer (zie ook ad 4 onder artikel 16)

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 

Categorie

Totaal mutatie 2012–20281

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

4 574

1 202

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

8 525

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

13 099

1 202

0

0

0

0

 

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 6

 

– 6

       

1

Overboeking van HXII

Intensivering/Extensivering

– 500

– 500

         

15

Kasschuif

Intertemporeel

0

– 7 000

2 000

2 000

3 000

   

2

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 7 500

1 994

2 000

3 000

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

5 599

3 196

2 000

3 000

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

213

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

5 279

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

5 492

0

0

0

0

0

 

Desaldering

Intensivering/Extensivering

44

44

         

3

Mutaties Miljoenennota 2013

   

44

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

5 536

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

119 541

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

119 541

0

0

0

0

0

 

Desaldering

Intensivering/Extensivering

– 119 540

– 119 540

         

4

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 119 540

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

13 382

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

122

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

13 504

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

13 504

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

42

42

42

42

42

42

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

565

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

607

42

42

42

42

42

 

Overboeking binnen artikel 18

Neutraal

– 385

– 385

         

5

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 385

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

222

42

42

42

42

42

 
1

Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

119 603

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 107

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

119 496

0

0

0

0

0

 

Desaldering

Intensivering/Extensivering

– 119 496

– 119 496

         

4

Desaldering

Intensivering/Extensivering

339 388

           

10

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 119 496

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

103 183

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

103 183

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

103 183

0

0

0

0

0

 
                   

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten

   

222 679

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten

   

103 183

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

283 708

270 654

255 468

249 445

240 994

241 587

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

48

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

283 756

270 654

255 468

249 445

240 994

241 587

 

Overboeking binnen artikel 18

Neutraal

385

385

         

5

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 11 302

 

– 1 105

– 969

– 1 100

– 945

– 1 006

1

Subsidietaakstelling

Intensivering/Extensivering

48 694

1 000

1 500

1 670

1 864

2 820

3 320

6

Bijstelling niveau landelijke taken RWS

Intensivering/Extensivering

– 145 332

– 1 314

– 1 249

– 4 257

– 6 268

– 6 380

– 6 388

7

Loonbijstelling

Intensivering/Extensivering

15 384

991

956

927

926

892

891

8

Overboeking van HXII

Intensivering/Extensivering

– 6 285

– 205

– 380

– 380

– 380

– 380

– 380

9

Mutaties Miljoenennota 2013

   

857

– 278

– 3 009

– 4 958

– 3 993

– 3 563

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

284 613

270 376

252 459

244 487

237 001

238 024

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

 

Diverse overboekingen van/naar art. 18

Intensivering/Extensivering

– 626 624

           

11

Subsidietaakstelling

Intensivering/Extensivering

28 880

           

6

Taakstellingen Begrotingsakkoord

Intensivering/Extensivering

– 1 299 622

           

1

Overboeking met HXII

Intensivering/Extensivering

372 158

         

15 418

12

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

15 418

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

15 418

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

 

Budget ontrekking tbv B&O 2021–2028

Intensivering/Extensivering

– 1 486 200

           

13

Bijstelling niveau landelijke taken RWS

Intensivering/Extensivering

200 000

           

7

Reservering € 1,6 mlrd. tbv. HWS/HWN/HVWN

Intensivering/Extensivering

– 1 600 000

           

14

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

 

 

 

 

 

 

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

 

Desaldering

Intensivering/Extensivering

339 388

           

10

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

 
                   

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Overige U en O

   

435 999

271 898

255 510

249 487

241 036

241 629

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Overige U en O

   

309 475

273 614

254 501

247 529

237 043

253 484

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

119 603

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 107

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

119 496

0

0

0

0

0

 

Desaldering

Intensivering/Extensivering

– 119 496

– 119 496

         

4

Desaldering

Intensivering/Extensivering

339 388

           

10

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 119 496

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

103 183

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

103 183

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

103 183

0

0

0

0

0

 
                   

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten

   

222 679

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten

   

103 183

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

119 603

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 107

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

119 496

0

0

0

0

0

 

Desaldering

Intensivering/Extensivering

– 119 496

– 119 496

         

4

Desaldering

Intensivering/Extensivering

339 388

           

10

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 119 496

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

103 183

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

103 183

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

103 183

0

0

0

0

0

 
                   

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten

   

222 679

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten

   

103 183

0

0

0

0

0

 

Artikel 18

 • 1. Deze mutatie van in totaal bijna € 1 311 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.

 • 2. In 2011 is door Agentschap NL de uitvoering van de betreffende subsidieregeling voorbereid. Subsidieverlening is daardoor in 2012 nog niet aan de orde en wordt derhalve een jaar opgeschoven.

 • 3. De desaldering van € 0,044 miljoen houdt verband met in 2011 gerealiseerde hogere ontvangsten die worden aangewend voor het project RRAAM.

 • 4. In 2011 heeft een vervroegde aflossing van een lening en rentebetaling plaats gevonden. De lening liep oorspronkelijk in 2012 af. Door de vervroegde aflossing kan in 2012 de uitgaven- en de respectievelijke ontvangstenraming met circa € 120 miljoen evenredig worden verlaagd.

 • 5. Door middel van de verwerking van het voordelig saldo over 2011 is een bedrag van € 0,385 miljoen aan 2012 toegevoegd. Omdat de uitgaven met betrekking tot de basisinformatievoorzieningen in verband met de herziening van het kostenmodel Rijkswaterstaat in het vervolg verantwoord worden op artikel 18.08, vindt een overboeking plaats vanuit artikel 18.07.

 • 6. Een deel van de subsidietaakstelling Deltares blijkt niet haalbaar omdat. In de periode t/m 2020 gaat het afgerond om € 22 miljoen. Het grootste deel van de taakstelling, ruim € 19 miljoen, wordt verlegd naar artikel 11 in het Infrastructuurfonds en het restant wordt ingeboekt op artikel 31 in de begroting van Hoofdstuk XII (zie ook ad 5 onder artikel 11 en 6 onder artikel 1 in de begroting van Hoofdstuk XII).

 • 7. Het niveau van de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat worden in lijn gebracht met de afgesproken versoberingen en efficiënter georganiseerd. Deze bijstelling (uit artikel 11, 12, 15 en 18) van in totaal circa € 54,7 miljoen komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 2, 1 en 4 onder respectievelijk artikel 11, 12 en 15).

 • 8. De mutatie van in totaal bijna € 15,4 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.

 • 9. Deze saldomutatie van circa € 6,3 miljoen in de periode tot en met 2028 betreft enerzijds de bijdrage in de basisregistratie van het kadaster, die wordt overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII en anderzijds een overboeking uit de Begroting hoofdstuk XII ten behoeve van A naar Beter (met name voor de ontwikkeling van een android app).

 • 10. De desaldering van bijna € 440 miljoen wordt aangebracht voor de verwachte inkomsten uit de tolheffing op de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, A13/A16/A20 en Maasvlakte-Vaanplein A 15.

 • 11. Deze post van in totaal circa € 626,6 miljoen bestaat uit een aantal overboekingen vanuit de programmaruimte naar de artikelen 11, 12 en 15. De overboekingen hebben voornamelijk betrekking op de projecten Bovenloop IJssel, Zeetoegang IJmond, A4–44, Beatrixsluis, Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen, Vaarweg IJsselmeer Meppel, reservering DBFM tol gerelateerde projecten, A4 Haaglanden en de A10 Zuidas (zie ook ad 15 onder artikel 15 en ad 15 en 19 onder artikel 12).

 • 12. Op de Begroting hoofdstuk XII vanaf 2017 tot en met 2020 meer geld gereserveerd voor de BDU, dan waar de BDU-ontvangers recht op hebben volgens het Coalitieakkoord 2007 en het Regeerakkoord 2010. Thans worden deze middelen van in totaal ruim € 372 miljoen toegevoegd aan het Infrastructuurfonds.

 • 13. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan uw Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze mutatie van in totaal circa € 1,5 miljard in de periode 2021–2028 betreft de noodzakelijke toevoeging aan de Beheer en Onderhoud budgetten van Rijkswaterstaat voor de periode 2021–2028 voor de, Hoofdwatersystemen, Hoofdwegen en Hoofdvaarwegen. (zie ook ad 8, 8 en 6 onder respectievelijk de artikelen 11, 12 en 15)

 • 14. Deze mutatie betreft de toevoeging aan de netwerken van de gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012. (zie ook ad 6, 7 en 8 onder respectievelijk de artikelen 11, 12 en 15).

 • 15. Ten behoeve van de renovatie van de haven in Saba wordt een bedrag van € 0,5 miljoen overgeboekt naar het BES-fonds (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 

Categorie

Totaal mutatie 2012–20281

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09

   

7 376 313

7 552 230

7 875 414

6 718 707

7 332 672

7 167 086

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 146 568

– 167 101

72 707

252 283

39 728

39 645

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09

   

7 229 745

7 385 129

7 948 121

6 970 990

7 372 400

7 206 731

 

Saldo overboekingen met begroting van HXII

Intensivering/Extensivering

– 4 373 720

– 55 036

– 245 112

– 130 893

– 200 946

– 394 334

– 268 633

1

Overboeking naar Deltafonds

Technisch

– 14 730 892

 

– 882 371

– 1 062 153

– 1 059 295

– 1 186 408

– 939 214

2

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 55 036

– 1 127 483

– 1 193 046

– 1 260 241

– 1 580 742

– 1 207 847

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09

   

7 174 709

6 257 646

6 755 075

5 710 749

5 791 658

5 998 884

 
                   

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10

   

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.10

   

0

0

0

0

0

0

 
                   

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

   

7 229 745

7 385 129

7 948 121

6 970 990

7 372 400

7 206 731

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013

   

7 174 709

6 257 646

6 755 075

5 710 749

5 791 658

5 998 884

 
1

Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.

Artikel 19

 • 1. Deze saldomutatie van ruim € 5 miljard bestaat uit een groot aantal overboekingen tussen de Begroting hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds. Die mutaties zijn bij de individuele artikelen in het Infrastructuurfonds (en in de Begroting hoofdstuk XII) toegelicht.

 • 2. In de Deltawet is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingezet dat zorg draagt voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten wat betreft Maaswerken en Ruimte voor de Rivier) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII. In de bijlage bij de begroting van het Deltafonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II, 2011/11, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de Begroting hoofdstuk XII. Bij deze boeking betreft het de totale bijdrage van de Begroting hoofdstuk XII ad circa € 14,7 miljard die vanaf 2013 voor het aan het Deltafonds gerelateerde deel wordt overgeboekt naar het Deltafonds.

Licence