Base description which applies to whole site

2. Prestatiegegevens

Algemeen

In het beleidsartikel wordt onder de algemene doelstelling aangegeven waar de Minister van EL&I voor verantwoordelijk is. In de artikelonderdelen zijn de prestatiegegevens opgenomen voor de bewakingsprogramma’s en voor bestrijdingsmaatregelen.

Licence