Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

56 835

57 604

56 418

57 670

57 343

 
               

Mutaties eerste suppletoire begroting 2012

 

1 391

741

740

740

738

738

               

Nieuwe mutaties:

             

1. Extrapolatie

           

57 024

2. Overboeking van BZK naar AZ voor Beeldcentrum

 

67

3. Overboeking van Defensie 1fte naar ONS

 

78

78

78

78

78

78

4. Uitdeling loon- en prijsbijstelling 2012 aan KDK

 

– 26

– 26

– 25

– 25

– 25

– 25

5. Uitdeling loon- en prijsbijstelling 2012 aan CTIVD

 

– 11

– 11

– 11

– 11

– 11

– 11

6. Prijsbijstelling 2012

 

442

492

468

495

500

493

7. Overboeking project Wonen, Zorg en Pensioenen van BZK

 

30

         

8. Desaldering herbereking overhead BLD DPC

 

– 81

– 191

– 191

– 191

– 191

– 191

Stand ontwerpbegroting 2013

55 820

58 725

58 687

57 477

58 756

58 432

58 106

Toelichting:

  • 2) Dit betreft een overboeking van BZK naar AZ voor het Beeldcentrum Rijksoverheid;

  • 3) Dit betreft een overboeking van Defensie in het kader van het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS);

  • 7) Dit betreft een overboeking van BZK naar AZ voor het project Wonen, Zorg en Pensioenen.

  • 8) Dit betreft een neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget die samenhangt met lagere ontvangsten uit de vergoeding die DPC geeft voor de dienstverlening door AZ.

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

 
               

Mutaties eerste suppletoire begroting 2012

 

1 000

               

Nieuwe mutaties:

             

1. Extrapolatie

           

4 373

2. Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loon- en prijsbijstelling RVD op begroting I

 

15

15

15

15

15

15

3. Ontvangsten a.g.v. doorbelasting overlopende uitgaven RVD voor website koninklijk huis

 

98

         

4. Desaldering herbereking overhead BLD DPC

 

– 81

– 191

– 191

– 191

– 191

– 191

Stand ontwerpbegroting 2013

3 608

5 405

4 197

4 197

4 197

4 197

4 197

Toelichting:

  • 2. Omdat de personele en materiële uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) voor de communicatie voor het koninklijk huis worden doorbelast aan de begroting van de Koning, worden de ontvangsten die hiermee samenhangen als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2012 en later jaren hier gemeld;

  • 3. Hogere ontvangsten als gevolg van de doorbelasting van de overlopende uitgaven aan bouw van de website van het koninklijk huis.

  • 4. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten uit de vergoeding die DPC geeft voor de dienstverlening door AZ.

Licence