Base description which applies to whole site

5.4 Lijst van afkortingen

AMFO

Antilliaanse Medefinancierings Organisatie

AMvRB

Algemene Maatregel van Rijksbestuur

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bofv

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Cft

College financieel toezicht

CN

Caribisch Nederland

FDA

Fondo Desaroyo Aruba

GVP

Gemeenschappelijke Voorziening Politie

IVB

Institutionele Versterking Bestuur

KMar

Koninklijke Marechaussee

NAf

Antilliaanse gulden

NGO

Non-gouvernementele Organisatie

OJSP

Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma

RMR

Rijks Ministerraad

RST

Recherche Samenwerkingsteam

SBO

Secundair Beroeps Onderwijs

SEI

Sociaal Economisch Initiatief

SONA

Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen

SVA

Sociale Vormingstraject Aruba

USONA

Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen

VSBO

Voorbereidend Secundair Beroeps Onderwijs

WODC

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

YDP

Youth Development Program

ZBO

Zelfstandig bestuursorgaan

Licence