Base description which applies to whole site

A. Prognoses strafrechtketen

32 Rechtspleging en rechtsbijstand
32.1 Hoge Raad
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cassaties strafzaken

3 577

3 581

3 581

3 581

3 581

3 581

32.2 Raad voor rechtsbijstand
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Reguliere straftoevoegingen

48 872

46 229

45 975

45 952

45 979

45 970

Ambtshalve straftoevoegingen (incl. vreemdelingenbewaring)

94 449

92 967

94 804

94 876

94 390

94 141

Piketdiensten

144 467

163 917

183 120

202 731

202 092

201 485

32.3 Raad voor de rechtspraak – gerechten
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Afdoening kanton straf

207 935

219 111

236 043

249 239

254 315

258 412

Afdoening rechtbank straf

183 664

179 349

178 764

177 949

175 559

175 508

Afdoening gerechtshof straf

38 093

38 183

38 308

38 308

38 285

38 265

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
33.1 Openbaar Ministerie
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Instroom kantonzaken

120 005

121 787

130 658

138 093

139 673

140 384

Instroom rechtbankzaken

211 003

205 314

204 191

203 428

201 792

200 661

WAHV-zaken: beroep OvJ

284 827

276 526

269 759

265 420

261 727

258 521

34 Sanctietoepassing
34.3 DJI – Gevangeniswezen – regulier
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gevangeniswezen

13 474

13 146

13 221

13 306

13 320

13 353

34.3 DJI -Tbs
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tbs

2 011

1 951

1 872

1 792

1 717

1 649

34.3 Reclassering
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Toezicht (3 niveaus)

21 178

21 312

21 483

21 631

21 783

21 925

Te starten werkstraffen

21 222

21 589

21 966

22 369

22 752

23 167

Vroeghulpbezoeken

24 457

24 224

23 996

23 812

23 584

23 433

Milieurapportage

32

32

31

31

31

31

Reclasseringsadvies met Quick Scan

28 136

27 868

27 606

27 394

27 131

26 958

Reclasseringsadvies zonder Quick Scan

6 503

6 441

6 380

6 331

6 271

6 231

Reclasseringsadvies

44 644

44 219

43 803

43 467

43 050

42 775

Reclasseringsadvies met verdiepingsdiagnose

1 043

1 033

1 023

1 015

1 006

999

Reclasseringsadvies met RISC tbv Tbs/PIJ

802

794

787

781

773

768

Gedragsinterventies

2 147

2 123

2 101

2 083

2 061

2 043

Toegeleidingen zorg

7 802

7 728

7 655

7 596

7 523

7 475

34.3 CJIB
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Instroom WAHV-zaken

9 043 603

8 850 263

8 705 588

8 563 960

8 447 557

8 347 207

Lopende vonnissen en vervangende hechtenissen

17 386

17 253

17 090

16 965

16 842

16 753

Ontnemingsmaatregelen

1 130

1 118

1 106

1 097

1 086

1 077

Schadevergoedingsmaatregelen

11 459

11 333

11 217

11 120

11 009

10 915

Geldboetevonnissen (STRABIS)

89 619

85 178

86 138

89 900

91 673

92 921

Transacties (TRIAS)

156 015

146 458

137 799

129 931

122 764

116 222

Instroom taakstraffen

22 283

22 704

23 138

23 603

24 044

24 524

34.3 DJI-vreemdelingen-bewaring
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vreemdelingenbewaring

1 553

1 629

1 704

1 719

1 679

1 667

34.4 Slachtofferhulp Nederland
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Slachtofferhulp-verrichte intakes

185 864

195 805

204 418

214 352

222 944

233 536

Kwaliteitscontrole voegen

20 381

21 472

22 416

23 505

24 448

25 609

Verhalen schade

13 595

12 615

11 601

10 715

9 816

9 058

Begeleiding strafproces

5 201

5 479

5 720

5 998

6 239

6 535

Emotionele ondersteuning

36 769

38 736

40 440

42 405

44 105

46 200

Slachtofferverklaring/spreekrecht

4 147

4 369

4 561

4 783

4 975

5 211

Doorverwijzen naar externe partijen

6 256

6 590

6 880

7 214

7 504

7 860

Stichting Slachtoffer in beeld

1 073

1 073

1 073

1 073

1 073

1 073

34.4 Schadefonds Geweldsmisdrijven
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Beslissingen op verzoeken

7 221

7 323

7 405

7 484

7 566

7 658

Behandelde bezwaren

746

763

770

776

782

788

35 Jeugd
35.1 Raad voor de Kinder bescherming – strafzaken
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Te starten taakstraffenZM+OM

17 165

17 326

17 504

17 696

17 897

18 101

Basisonderzoeken

30 835

31 758

32 628

33 458

34 234

34 933

Uitgebreide strafonderzoeken

2 720

2 802

2 878

2 952

3 020

3 082

Beschermingszaken

18 989

19 621

19 671

19 771

19 871

19 962

ASAA zaken

2 726

2 689

2 623

2 567

2 576

2 587

Gezag en omgangszaken

4 815

4 663

4 480

4 297

4 146

4 028

35.3 DJI-jeugd
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

DJI capaciteit minderjarigen

743

708

685

674

680

657

35.3 HALT
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Te starten HALT-afdoeningen

18 961

19 496

20 009

20 419

20 667

20 765

35.3 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Reguliere jeugdreclassering

9 458

9 383

9 305

9 233

9 170

9 113

Samenloop

1 003

1 010

1 017

1 022

1 026

1 031

ITB-criem

943

1 051

1 155

1 234

1 286

1 318

ITB-harde kern

304

308

312

316

319

323

STP (Scholings- of trainingsprogramma's)

27

27

27

27

27

27

91 Apparaat kerndepartement
Raad voor de strafrechtstoe-passing en Jeugdbescherming
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Instroom beroepszaken

2 515

2 510

2 505

2 500

2 496

2 491

Instroom doorzendingen

348

351

352

353

353

353

Instroom overige zaken

368

373

381

388

396

404

Licence