Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.4 ZBO’s en RWT’s

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotingsartikel

Begrotingsraming 2013 (x € 1 000)

Verwijzing URL naar website RWT/ZBO

Kiesraad

 

X

De Kiesraad is centraal stembureau, adviesorgaan én informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen.

Art. 1 Openbaar bestuur en democratie

2 015

www.kiesraad.nl

Huurcommissie

 

X

Het doen van uitspraken in geschillen ten aanzien van aanvangshuur, huur- stijgingen en servicekosten. Tevens huurprijstoetsing in het kader van een huurtoeslag aanvraag.

Art. 3 Woningmarkt

11 989

www.Huurcommissie.nl

Bureau Architectenregister

X

X

Beheren van het architectenregister

Art. 9 Uitvoering Rijkshuisvesting

0

www.architectenregister.nl

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers

X

X

Huisvesting van asielzoekers, het geven van begeleiding en informatie aan asielzoekers, het leveren van goederen aan asielzoekers, het verwerven, beheren en sluiten van opvanglocaties en het handhaven van de veiligheid in de opvanglocaties

Art. 10 Vreemdelingen

385 103

www.coa.nl

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

X

X

Het houden van financieel toezicht op corporaties en de sector als geheel. Daarnaast verstrekking van sanerings- en projectsteun in het belang van de volkshuisvesting.

Art. 3 Woningmarkt

0

www.cfv.nl

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

X

X

Uitvoeren van pensioenregelingen van gewezen overheidspersoneel van Indonesië

Art. 7 Arbeidszaken overheid

17 755

www.saip.nl

Waarborgfonds Eigen Woningen

 

X

De WEW voert de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) uit.

Art. 3 Woningmarkt

0

www.nhg.nl

Licence