Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

   

blz.

     

1.

LEESWIJZER

7

     

2.

HET BELEID

10

     

2.1.

De beleidsagenda 2013

10

 

Financiële gevolgen van defensiebeleid

18

 

Inzetbaarheidsdoelstellingen tot 2015

19

 

Overzicht beleidsdoorlichtingen

21

     

2.2.

De beleidsartikelen

23

     

2.2.1.

Inzet – beleidsartikel 1

23

 

Algemene doelstelling

23

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

23

 

Beleidswijzigingen

25

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

26

 

Toelichting op de financiële instrumenten

26

     

2.2.2.

Taakuitvoering zeestrijdkrachten – beleidsartikel 2

32

 

Algemene doelstelling

32

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

32

 

Beleidswijzigingen

33

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

33

 

Toelichting op de financiële instrumenten

33

     

2.2.3.

Taakuitvoering landstrijdkrachten – beleidsartikel 3

35

 

Algemene doelstelling

35

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

35

 

Beleidswijzigingen

36

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

36

 

Toelichting op de financiële instrumenten

36

     

2.2.4.

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten – beleidsartikel 4

38

 

Algemene doelstelling

38

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

38

 

Beleidswijzigingen

39

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

39

 

Toelichting op de financiële instrumenten

39

     

2.2.5.

Taakuitvoering marechaussee – beleidsartikel 5

41

 

Algemene doelstelling

41

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

41

 

Beleidswijzigingen

42

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

43

 

Toelichting op de financiële instrumenten

43

     

2.2.6.

Investeringen krijgsmacht – beleidsartikel 6

44

 

Algemene doelstelling

44

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

44

 

Beleidswijzigingen

44

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

45

 

Toelichting op de financiële instrumenten

45

     

2.2.7.

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie – beleidsartikel 7

57

 

Algemene doelstelling

57

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

57

 

Beleidswijzigingen

57

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

57

 

Toelichting op de financiële instrumenten

58

     

2.2.8.

Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra – beleidsartikel 8

59

 

Algemene doelstelling

59

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

59

 

Beleidswijzigingen

59

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

59

 

Toelichting op de financiële instrumenten

60

     

2.3.

De niet-beleidsartikelen

61

     

2.3.1.

Algemeen – niet-beleidsartikel 9

61

 

Algemene doelstelling

61

 

Budgettaire gevolgen

61

     

2.3.2.

Centraal Apparaat – niet-beleidsartikel 10

63

 

Algemene doelstelling

63

 

Bedrijfsvoering

63

 

Budgettaire gevolgen

63

     

2.3.3.

Geheime uitgaven – niet-beleidsartikel 11

67

     

2.3.4.

Nominaal en onvoorzien – niet-beleidsartikel 12

68

     

3.

BATEN-LASTENDIENSTEN

69

     

3.1.

Defensie Telematica Organisatie (DTO)

69

     

3.2.

Dienst Vastgoed Defensie (DVD)

73

     

3.3.

Paresto

78

     

4.

BIJLAGEN

82

     

4.1.

Volumes per rang en schaal defensiebreed

82

     

4.2.

Verdiepingshoofdstuk

84

     

4.3.

Overzichtsconstructie uitgaven veteranen en uitgaven zorg en nazorg

90

     

4.4.

Overzicht Cyber

94

     

4.5.

Overzicht Subsidies

96

     

4.6.

Overzicht Evaluaties

98

     

4.7.

Toezichtrelaties en ZBO/RWT’s

99

     

4.8.

Moties en toezeggingen

100

     

4.9.

Lijst van afkortingen

106

Licence