Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

Licence