Base description which applies to whole site

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2014 (bedragen x € 1.000)
 

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2014

57.085

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Eindejaarsmarge 2013

622

2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK

– 24

3) Loon- en prijsbijstelling

119

4) Loon- en prijsbijstelling toedeling KvdK en CTIVD

– 7

5) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting

– 302

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2014

57.493

Toelichting

  • 1) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering uit 2013 overlopende verplichtingen.

  • 2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.

  • 3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

  • 4) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling aan het KvdK en de CTIVD.

  • 5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2014 (bedragen x € 1.000)
 

ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2014

4.199

   

Suppletoire mutatie:

 

1) Loon- en prijsbijstelling toedeling

3

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2014

4.202

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning (I).

Licence