Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

2.

Het beleid

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

2.2

De Beleidsartikelen

5

 

31 Nationale politie

5

 

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

6

 

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

7

 

34 Sanctietoepassing

9

 

35 Jeugd

11

 

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

12

 

37 Vreemdelingen

13

2.3

De niet-beleidsartikelen

14

 

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

14

 

92 Nominaal en Onvoorzien

15

 

93 Geheim

15

Licence