Base description which applies to whole site

2.2 Het niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

0

461

461

446

438

436

436

                 

Uitgaven:

0

461

461

446

438

436

436

                 

10.1

Loonbijstelling

0

394

394

381

374

372

372

                 

10.2

Prijsbijstelling

0

67

67

65

64

64

64

                 

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

Licence