Base description which applies to whole site

2.2 Het niet-beleidsartikel

Niet-beleidsartikel 3 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

803

183

986

186

180

163

162

                 

Uitgaven:

803

183

986

186

180

163

162

                 

3.1

Loonbijstelling

33

122

155

118

115

115

114

                 

3.2

Prijsbijstelling

360

211

571

218

215

199

199

                 

3.3

Onvoorzien

410

– 150

260

– 150

– 150

– 151

– 151

Toelichting

3.3 Onvoorzien

Algemeen

Besloten is een Integrity Commission (IC) in te stellen op Sint Maarten. Budget dat hiertoe vanuit 2014 op Onvoorzien was gereserveerd wordt overgeheveld.

Licence