Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In deze bijlage is per modaliteit een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

De mutaties zijn gerangschikt naar het soort mutatie, bijvoorbeeld overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII, overboekingen binnen of over de artikelen, kasschuiven (over de looptijd op nul) en bijdragen van derden aan projecten (zogeheten desalderingen).

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

   

792.671

627.251

541.541

342.297

167.421

284.868

363.801

89.309

16.745

0

0

0

0

0

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

84.151

– 31.128

– 126.957

– 74.683

37.595

14.846

– 22.219

48.846

44.974

24.576

       

Saldo 2014

SALDO 2014

– 117.541

– 117.541

0

0

0

0

                 
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 33.390

– 31.128

– 126.957

– 74.683

37.595

14.846

– 22.219

48.846

44.974

24.576

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

   

759.281

596.123

414.584

267.614

205.016

299.714

341.582

138.155

61.719

24.576

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

   

105.716

126.470

189.873

306.947

398.664

216.097

510.453

484.891

498.875

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

– 62.403

67.222

129.818

47.562

– 59.678

– 41.530

– 12.696

– 48.129

– 44.257

24.141

– 3.283

– 3.283

6.515

0

IJsselsprong Zutphen

OVERBOEKING DF vs HXII

– 379

– 379

                         

Kasschuif Generaal Beeld Beleidsbrief

KASSCHUIF

0

– 75.000

     

75.000

                 

SALDO 2014

SALDO 2014

83.621

83.621

                         

SALDO 2014 (minregel 2014)

KASSCHUIF

0

– 23.563

     

16.433

7.130

               

WenR Overprogrammering RWS

KASSCHUIF

0

– 1.800

– 5.500

– 3.000

– 1.500

– 500

 

1.800

5.500

3.000

1.500

500

     
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 79.524

61.722

126.818

46.062

31.255

– 34.400

– 10.896

– 42.629

– 41.257

25.641

– 2.783

– 3.283

6.515

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

   

26.192

188.192

316.691

353.009

429.919

181.697

499.557

442.262

457.618

450.321

412.002

439.767

448.025

418.412

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

   

5.350

4.050

1.375

475

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

– 353

       

353

               

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

OVERBOEKING DF vs HXII

90

30

30

30

                     

SALDO 2014

SALDO 2014

690

690

                         

Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid

INTERN (OVER ART.)

100

50

50

                       

Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid (studiekosten)

INTERN (OVER ART.)

430

430

                         
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

847

80

30

0

0

353

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

   

6.197

4.130

1.405

475

350

703

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in waterveiligheid

   

903.737

757.771

732.789

649.719

566.435

501.315

874.254

574.200

515.620

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Inv. in waterveiligheid

   

791.670

788.445

732.680

621.098

635.285

482.114

841.139

580.417

519.337

474.897

412.002

439.767

448.025

418.412

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

   

246.003

206.694

189.874

171.652

171.424

169.642

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

Saldo 2014

SALDO 2014

– 14.402

– 14.402

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 14.402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

   

231.601

206.694

189.874

171.652

171.424

169.642

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

Artikel 2 Investeren in waterkwantiteit

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.01

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

   

4.258

36.065

21.991

406

0

0

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

7.192

– 6.500

2.953

     

– 3.645

             

Nieuwe Peilbesluit Ijsselmeergebied

INTERN (BINNEN ART.)

– 1.345

– 465

– 415

– 465

                     

SALDO 2014

SALDO 2014

5.360

5.360

                         

Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid

INTERN (OVER ART.)

– 100

– 50

– 50

                       

Zoetwatermaatregelen

INTERN (OVER ART.)

145.129

1.514

1.330

 

45.598

 

32.752

21.488

7.312

15.659

19.476

       
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

13.551

– 5.635

2.488

45.598

0

32.752

17.843

7.312

15.659

19.476

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.02 BenO

   

17.809

30.430

24.479

46.004

0

32.752

23.321

9.145

17.492

21.309

1.833

1.833

1.833

1.833

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

1.991

1.721

1.720

1.720

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

0

0

Nieuwe Peilbesluit Ijsselmeergebied

INTERN (BINNEN ART.)

1.345

465

415

465

                     

SALDO 2014

SALDO 2014

255

255

                         

Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid (studiekosten)

INTERN (OVER ART.)

– 430

– 430

                         
   

0

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

290

415

465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

2.281

2.136

2.185

1.720

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening

   

6.249

37.786

23.711

2.126

1.721

1.721

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Inv. in zoetwatervoorziening

   

20.090

32.566

26.664

47.724

1.721

34.473

23.321

9.145

17.492

21.309

1.833

1.833

1.833

1.833

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

   

4.000

4.907

                       

Saldo 2014

SALDO 2014

– 849

– 849

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

   

3.151

4.907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

   

7.734

6.964

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.987

6.987

6.987

7.183

6.790

   

0

                           
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

   

7.734

6.964

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.987

6.987

6.987

7.183

6.790

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

   

182.287

201.865

139.780

129.592

113.184

80.258

119.828

186.311

226.370

292.352

309.711

232.298

227.209

224.760

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

– 33.124

– 5.725

6.686

30.138

21.800

28.448

3.777

   

– 52.000

       

SALDO 2014

SALDO 2014

12.392

12.392

                         

WenR Budget DLG van BenO EPK naar IK

INTERN (OVER ART.)

– 28.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

   

0

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 22.732

– 7.725

4.686

28.138

19.800

26.448

1.777

– 2.000

– 2.000

– 54.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

   

159.555

194.140

144.466

157.730

132.984

106.706

121.605

184.311

224.370

238.352

307.711

230.298

225.209

222.760

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv.

   

190.021

208.829

146.742

136.554

120.146

87.220

126.790

193.273

233.332

299.339

316.698

239.285

234.392

231.550

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 B&O en verv.

   

167.289

201.104

151.428

164.692

139.946

113.668

128.567

191.273

231.332

245.339

314.698

237.285

232.392

229.550

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren cf art. III Deltawet

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

   

11.463

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

3.537

– 3.537

                       

Saldo 2014

SALDO 2014

– 15.000

– 15.000

                         
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 11.463

– 3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf, art. III Deltawet

   

11.463

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Exp. cf, art. III Deltawet

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

   

176.412

171.332

168.868

175.500

175.266

173.965

176.257

176.186

176.186

176.209

176.209

176.209

176.209

176.233

Overdracht Staf DC

OVERBOEKING DF vs HXII

– 140

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

SALDO 2014

SALDO 2014

209

209

                         

WenR Budget DLG van BenO EPK naar IK

INTERN (OVER ART.)

28.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

WenR Overprogrammering RWS

KASSCHUIF

0

1.800

5.500

3.000

1.500

500

0

– 1.800

– 5.500

– 3.000

– 1.500

– 500

0

0

0

                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

3.999

7.490

4.990

3.490

2.490

1.990

190

– 3.510

– 1.010

490

1.490

1.990

1.990

1.990

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

   

180.411

178.822

173.858

178.990

177.756

175.955

176.447

172.676

175.176

176.699

177.699

178.199

178.199

178.223

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

   

64.932

64.386

63.778

63.776

63.778

63.778

61.964

61.964

61.964

61.940

61.940

61.940

63.632

60.251

extra wettelijke monitoringverplichtingen

OVERBOEKING DF vs HXII

6.750

750

750

750

750

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

SALDO 2014

SALDO 2014

110

110

                         
   

0

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

860

750

750

750

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

   

65.792

65.136

64.528

64.526

64.153

64.153

62.339

62.339

62.339

62.315

62.315

62.315

64.007

60.626

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

   

– 24.997

– 12.379

– 16.305

– 13.279

26.490

54.227

25.094

3.999

28.475

149.255

141.017

186.617

184.247

225.991

SALDO 2014

SALDO 2014

– 23.290

– 23.290

                         

SALDO 2014 (minregel 2014)

KASSCHUIF

0

23.563

     

– 16.433

– 7.130

               

Zoetwatermaatregelen

INTERN (OVER ART.)

– 145.129

– 1.514

– 1.330

0

– 45.598

0

– 32.752

– 21.488

– 7.312

– 15.659

– 19.476

       
   

0

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 1.241

– 1.330

0

– 45.598

– 16.433

– 39.882

– 21.488

– 7.312

– 15.659

– 19.476

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

   

– 26.238

– 13.709

– 16.305

– 58.877

10.057

14.345

3.606

– 3.313

12.816

129.779

141.017

186.617

184.247

225.991

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

   

216.347

223.339

216.341

225.997

265.534

291.970

263.315

242.149

266.625

387.404

379.166

424.766

424.088

462.475

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

   

219.965

230.249

222.081

184.639

251.966

254.453

242.392

231.702

250.331

368.793

381.031

427.131

426.453

464.840

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO 2914

– 37.943

– 37.943

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 37.943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

– 37.943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

   

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

OVERBOEKING DF vs HXII

90

30

30

30

                     

extra wettelijke monitoringverplichtingen

OVERBOEKING DF vs HXII

6.750

750

750

750

750

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

IJsselsprong Zutphen

OVERBOEKING DF vs HXII

– 379

– 379

                         

Kasschuif Generaal Beeld Beleidsbrief

KASSCHUIF

0

– 75.000

     

75.000

                 

Overdracht Staf DC

OVERBOEKING DF vs HXII

– 140

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 74.609

770

770

740

75.365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

Stand eerste suppletoire wet 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

   

1.049.975

1.065.017

971.883

884.305

911.542

815.619

1.169.444

911.062

917.017

1.008.862

1.008.088

1.004.540

997.429

966.015

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk

   

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Bijdr. andere begr. Rijk

   

1.049.975

1.065.017

971.883

884.305

911.542

815.619

1.169.444

911.062

917.017

1.008.862

1.008.088

1.004.540

997.429

966.015

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

   

38.827

42.464

38.140

40.057

53.001

81.861

47.861

47.861

47.861

43.861

43.861

43.861

43.861

0

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

1.000

– 20.332

– 12.500

– 3.017

283

– 2.117

34.783

– 717

– 717

3.283

3.283

3.283

– 6.515

 
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

1.000

– 20.332

– 12.500

– 3.017

283

– 2.117

34.783

– 717

– 717

3.283

3.283

3.283

– 6.515

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

   

39.827

22.132

25.640

37.040

53.284

79.744

82.644

47.144

47.144

47.144

47.144

47.144

37.346

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

   

7.943

2.122

3.264

764

764

20.809

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

   

7.943

2.122

3.264

764

764

20.809

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv.

   

46.770

44.586

41.404

40.821

53.765

102.670

47.861

47.861

47.861

43.861

43.861

43.861

43.861

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 B&O en verv.

   

47.770

24.254

28.904

37.804

54.048

100.553

82.644

47.144

47.144

47.144

47.144

47.144

37.346

0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Project overzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

       

2021

2020

1

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

13

10

227

227

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

325

337

2.955

2.955

     

Overige projectkosten

5

5

43

43

     

afrondingsverschillen

– 1

           

Programma

342

352

3.225

3.226

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

342

333

         

Overprogrammering (-)

 

– 18

         
  • De afronding van het project Markermeerdijk Hoorn – Edam – Amsterdam is voorzien in 2021. Dit is aan Tweede Kamer gemeld bij VGR 5, 6 en 7 van het HWBP-2.

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

       

2019

2015

1

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

380

380

2.382

2.382

     

afrondingsverschillen

             

Programma

380

380

2.382

2.382

     

Begroting (DF 1.01.03)

380

418

         

Overprogrammering (-)

 

38

         
  • De maatregel IJsseldelta Kampen is toegevoegd aan de scope van het programma Ruimte voor de Rivier (zie voortgangsrapportage 22). Doordat dit project in 2019 wordt opgeleverd, is de oplevering van Ruimte voor de Rivier ook verschoven naar dat jaar.

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

             

Projecten Limburg

             

Grensmaas

9

9

150

150

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

27

30

407

407

2017/2020

2017/2020

 

afrondingsverschillen

1

           

Programma

37

39

557

557

     

Begroting (DF 1.01.03)

37

41

         

Overprogrammering (-)

 

2

         
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Afsluitdijk: Versterking

828

828

2021

2021

 

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

6

6

     

Ambitie Afsluitdijk

18

18

     

Gebonden

         

Projecten Limburg

         

Ooijen-Wanssum

123

123

     

Projecten Oost-Nederland

         

IJsseldelta Kampen

121

121

na 2020

na 2020

 

Projecten Noord-Nederland

         

Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling

3

3

2015

2015

 

Bestemd

23

23

     

Projecten in voorbereiding:

         

Projecten Nationaal

         

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Steenbestortingen

         

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer

         

– Zandhonger Oosterschelde

         

– Tidal Test Centre Grevelingen

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's:

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.121

1.121

     

Begroting DF 1.02.01

1.121

1.121

     
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Waterveiligheid

             

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

3

2

573

573

     

HWBP Waterschapsprojecten

15

39

3.115

3.138

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

4

4

67

57

     
               

Deltafaciliteit Deltares

3

 

25

25

2013

2013

 

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

73

74

854

854

2015

2015

 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

33

23

189

191

2018

2015

1

Overige onderzoeken en kleine projecten

12

11

1.171

1.171

     

Afrondingsverschillen

 

– 1

         

Programma

143

152

5.994

6.010

     

Begroting (DF 1.02.02)

5

103

         

Overprogrammering (-)

– 138

– 48

         
  • De vertraging wordt veroorzaak door twee NURG deelprojecten:

    • Het project Afferdense en Deestse Waarden is vertraagd als gevolg van niet voorziene kwelproblematiek. Kwel is grondwater dat onder druk uit de grond komt. Deze is inmiddels opgelost en het project is nu herstart.

    • Bij het project Heesseltsche Uiterwaarden is er sprake van vertraging in de bestemmingsplanprocedure en de daaraan gekoppelde grondverwerving

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

16

16

     

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

TBES Markermeer

   

2016

2016

 

Marker Wadden

   

2020

2020

 

Projecten Brabant

         

Roode Vaart

10

10

     

Bestemd

         

Projecten in voorbereiding:

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

afrondingsverschillen

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

26

26

     

Begroting DF 2.02.01

26

26

     
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zoetwatervoorziening

             

Projecten Nationaal

             

Innovatie KRW

5

 

75

75

     

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

4

4

76

76

2018

2018

 

Overige projecten

             

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

7

7

8

8

     

Afronding

1

           

Programma

17

11

159

159

     

Begroting (DF 2.02.02)

17

3

         

Overprogrammering (-)

 

– 7

         

Artikel 4 Experimenteren cf art. III Deltawet

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)

Experimenteerprogramma (4.01.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Marker Wadden

 

30

2020

2020

1

Totaal programma

 

30

     

Begroting DF 4.01.01

 

30

     

Overprogrammering (-)

         

1. Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moeraseiland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn gestart. Voor dit project is € 50 miljoen beschikbaar. IenM en EZ hebben ieder € 15 miljoen hieraan bijgedragen (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van € 30 miljoen is in 2014 gerealiseerd. Zie ook Kamerstukken II, 2014–2015, 34 085 J, nr. 2, pagina 8 en 9.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten nationaal

             

KRW 1e tranche

34

34

40

40

2015

2015

 

KRW 2e en 3e tranche

6

6

573

573

2027

2027

 

Totaal programma

40

40

613

613

     

Begroting DF 7.01.01

40

39

         

Overprogrammering (-)

 

– 1

         
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten nationaal

             

Natuurcompensatie Perkpolder

3

3

3

3

2015

2015

 

Verruiming vaargeul Westerschelde

   

24

24

2010

2010

 

Natuurlijker Markermeer

4

4

8

8

2015

2015

 

afronding

1

1

         

Totaal programma

8

8

35

35

     

Begroting DF 7.02.01

8

8

         

Overprogrammering (-)

             
Licence