Base description which applies to whole site
+

1. Voorstel van wet

Het onderhavige wetsvoorstel leidt tot een opwaartse bijstelling op de begroting 2015 van Buitenlandse Zaken (V) van EUR 1,44 miljard door met name de vertraagde ratificatie van het Eigen Middelenbesluit. Dat leidt tot een verschuiving van ontvangsten van 2015 naar 2016. Daarnaast is sprake van additionele ontvangsten van EUR 263 miljoen.

Licence