Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

2.

Het beleid

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2

2.2

De Beleidsartikelen

5

     
 

31 Nationale politie

5

 

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

7

 

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

9

 

34 Sanctietoepassing

11

 

35 Jeugd

14

 

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

15

 

37 Vreemdelingen

17

     

2.3

De niet-beleidsartikelen

18

 

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

18

 

92 Nominaal en Onvoorzien

19

 

93 Geheim

20

Licence