Base description which applies to whole site

3.4. Decentralisatie-uitkeringen

Binnen het provinciefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2015.

Tabel B5: Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (x € 1.000)
 

2015

Ontwerpbegroting 2015:

 

Afsluitdijk

500

Bedrijventerreinen

13.202

Bedrijventerreinen (Toppergelden)

100

DU Ontwikkel / OEM variabel

400.735

Monumenten

20.000

Nationale gebiedsontwikkelingen

5.627

Natuur

205.000

Sterke regio's

3.130

Waddenfonds

40.499

Zuiderzeelijn REP-middelen

0

Zwemwaterrichtlijn EU

1.200

 

Stand ontwerpbegroting 2015

689.993

   

1e suppletoire begroting 2015:

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2014

2

Regionale luchthavens

934

Natuur

34.167

Bodemsanering

44.423

Beter benutten

3.358

Green Deal

1.406

   

Stand 1e suppletoire begroting 2015

774.283

   

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2016 als Voorlopige Uitkomsten 2015:

 

Programma Impuls Omgevingsveiligheid

16.196

Erfgoed en ruimte

21

RSP Zuiderzeelijn

43.148

Life Sciences Park Oss

100

Actieplan bevolkingsdaling

815

Natuur

– 9.000

   

2e suppletoire begroting 2015:

 

Zoetwater

630

Nationale gebiedsontwikkelingen

2.707

Opruiming drugsafval

1.000

Green Deals

699

DuurzaamDoor

1.500

Bodemsanering

3.600

Beter Benutten

1.935

Regiegroep kust

15

Tour de France 2015

250

Randstadspoor

2.381

MKB Samenwerkingsagenda Rijk-Regio

2.000

MKB Innovatiestimulering Topsectoren

15.000

Erfgoed en ruimte

66

Vismigratierivier

413

Regionale Investeringssteun Groningen

5.000

DU Ontwikkel / OEM variabel

– 42.298

   

Stand 2e suppletoire begroting 2015

820.461

Licence