Base description which applies to whole site

2.2 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Stand vastgestelde begroting (na Nota van Wijziging, amendementen en ISB)

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(3)

Stand 2e suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

59.429

61.638

– 3.410

58.228

         

Uitgaven

59.429

61.638

– 3.410

58.228

Programma-uitgaven

       
         

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid

4.900

4.889

– 2.792

2.097

         

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling

594

674

15

689

         

Apparaatsuitgaven

31.935

33.452

– 2.733

30.719

         

Bijdrage agentschap

       

Dienst Publiek en Communicatie

22.000

22.623

2.100

24.723

         

Ontvangsten

4.295

4.688

191

4.879

Toelichting

De bijstelling van € 2,8 mln. bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid« betreft voor het grootste gedeelte de overboeking van € 2,6 mln. naar het Ministerie van Financiën in het kader van categoriemanagement.

De bijstelling bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie betreft onder andere een bijdrage van € 1,9 mln. van het moederdepartement («Apparaatsuitgaven») aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie.

Licence