Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

     

2.

Het beleid

3

 

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

3

 

2.2 De beleidsartikelen

5

 

2.3 De niet-beleidsartikelen

22

 

2.4 De agentschappen

24

Licence