Base description which applies to whole site

1. BELEIDSARTIKELEN

Beleidsartikel 1. Waarborgfunctie

Er is voor € 38,6 mln. minder aan verplichtingen gerealiseerd.

Toelichting

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

De begrotingen van de Kustwacht en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) zijn nog niet via de bevoegde instanties vastgesteld. De vaststelling vindt in 2016 plaats.

Beleidsartikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

Er is voor € 23,3 mln. meer aan verplichtingen gerealiseerd. Tevens is er voor € 19,2 mln. meer uitgegeven en zijn er voor € 6,9 mln. meer aan ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

Leningen

De hogere uitgaven en verplichtingen hangen onder andere samen met de lopende inschrijving van Curaçao van € 18,0 mln. (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300 IV, nr. 34). Daarnaast is er de aanvulling van het tekort op het BES-fonds van € 3,1 mln. als gevolg van de wisselkoersverliezen en de overboeking hiervan naar het BES-fonds (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300 IV, nr. 32).

Door een nieuwe verlenging van de garantie voor het 9e Europees Ontwikkelings Fonds (EOF) is er voor € 4,2 mln. meer aan verplichtingen geboekt.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten bestaan enerzijds uit koerswinst op ontvangen rente op leningen van Curaçao en Sint Maarten van 8,7 mln. en anderzijds uit minder opbrengsten van de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) van € 1,8 mln.

Licence