Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

30.322

0

2.220

9.630

– 2.023

40.149

Uitgaven:

32.043

0

1.095

6.928

– 2

40.064

Waarvan juridisch verplicht:

68%

         

14.01

Netwerk

15.029

0

1.201

5.310

– 2

21.538

14.01.01

Opdrachten

10.303

0

1.456

5.221

0

16.980

 

– Beter Benutten

5.180

0

1.662

3.234

89

10.165

 

– Overige opdrachten

5.123

0

– 206

1.987

– 89

6.815

14.01.02

Subsidies

2.166

0

– 988

53

– 2

1.229

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

2.560

0

733

36

0

3.329

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.560

0

733

36

0

3.329

14.02

Veiligheid

17.014

0

– 106

1.618

0

18.526

14.02.01

Opdrachten

5.313

0

– 106

1.556

11

6.774

14.02.02

Subsidies

11.313

0

0

27

– 11

11.329

 

– VVN

3.651

0

0

– 21

– 11

3.619

 

– SWOV

3.949

0

– 100

– 117

5

3.737

 

– Overige subsidies

3.713

0

100

165

– 5

3.973

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

388

0

0

5

0

393

 

– waarvan bijdrage aan RWS

388

0

0

5

0

393

14.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

30

0

30

 

Ontvangsten

6.782

0

– 398

478

– 4.358

2.504

Ontvangsten

De tegenvallende ontvangsten op artikel 14 wegen en verkeersveiligheid worden veroorzaakt doordat er € 2,2 miljoen minder aan bestuurlijke boetes zijn uitgeschreven door de politie. Ook zijn er uit de stichting buisleidingstraat € 2,1 miljoen minder opbrengsten ontvangen dan geraamd. Hieraan ten grondslag liggen bestuurlijke afspraken over het herinvesteren van de inkomsten door de stichting.

Licence