Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

172.802

– 500

– 79.739

4.158

– 27.559

69.162

Uitgaven:

194.736

– 500

– 81.116

– 1.010

– 67

112.043

Waarvan juridisch verplicht:

79%

         

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

11.712

– 126

914

614

– 1.049

12.065

13.01.01

Opdrachten

6.206

– 126

456

– 1.512

– 359

4.665

 

– Wabo

2.998

– 126

– 497

– 2.073

– 300

2

 

– Architectonisch beleid

1.522

0

40

50

132

1.744

 

– Overige opdrachten

1.686

0

913

511

– 191

2.919

13.01.02

Subsidies

3.506

0

246

640

80

4.472

13.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.200

0

0

1.236

0

2.436

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.200

0

0

1.236

0

2.436

13.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

800

0

212

250

– 770

492

13.02

Geo-informatie

42.967

0

2.815

4.321

1.536

51.639

13.02.01

Opdrachten

2.173

0

150

643

– 581

2.385

13.02.02

Subsidies

12.532

0

0

0

0

12.532

 

– Basisregistraties

12.532

0

0

0

0

12.532

13.02.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

28.262

0

2.665

3.678

2.117

36.722

 

– Kadaster

28.262

0

2.665

3.678

2.117

36.722

13.03

Gebiedsontwikkeling

3.828

0

– 768

272

90

3.422

13.03.01

Opdrachten

1.219

0

– 195

– 136

44

932

13.03.02

Subsidies

60

0

0

80

– 6

134

13.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.549

0

– 573

328

52

2.356

 

– Projecten BIRK

2.549

0

– 573

328

– 16

2.288

 

– Projecten Nota Ruimte

0

0

0

0

68

68

 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

0

0

0

0

0

0

13.04

Ruimtegebruik bodem

128.967

– 374

– 83.888

– 12.134

– 204

32.367

13.04.01

Opdrachten

3.505

0

– 693

– 873

– 155

1.784

13.04.02

Subsidies

16.538

0

– 71

1.236

– 49

17.654

 

– Bedrijvenregeling

10.000

0

– 521

1.316

– 49

10.746

 

– Bodemsanering NS

4.538

0

0

0

0

4.538

 

– Overige subsidies

2.000

0

450

– 80

0

2.370

13.04.03

Bijdrage aan agentschappen

6.750

0

0

1.959

0

8.709

 

– waarvan bijdrage aan RWS

6.750

0

0

1.959

0

8.709

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

99.854

– 374

– 83.124

– 14.456

0

1.900

 

– Meerjarenprogramma Bodem

99.054

– 374

– 83.338

– 26.072

0

1.900

 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

800

0

214

– 1.014

0

0

13.04.07

Bekostiging

2.320

0

0

0

0

2.320

 

– Uitvoering klimaatadaptie

2.320

0

0

0

0

2.320

13.05

Eenvoudig Beter

7.262

0

– 189

5.917

– 440

12.550

13.05.01

Opdrachten

6.949

0

– 189

– 2.162

– 440

4.158

 

– Eenvoudig beter

3.949

0

– 60

– 2

132

4.019

 

– OLO 3

3.000

0

– 129

– 2.160

– 572

139

13.05.03

Bijdrage aan agentschappen

313

0

0

8.079

0

8.392

 

– waarvan bijdrage aan RWS

313

0

0

8.079

0

8.392

 

Ontvangsten

934

0

2.890

1.105

1.442

6.371

Verplichtingen

De lagere verplichtingen op artikel 13 Ruimtelijk ontwikkeling worden grotendeels veroorzaakt doordat er geen beroep is gedaan op de garantieregeling bodemsaneringskredieten voor het MKB (€ 15,0 miljoen). Daarnaast is € 10,5 miljoen verplichtingenbudget vrijgevallen, als gevolg van de afwikkeling van de Nota Ruimteproject Zuidplaspolder.

Licence