Base description which applies to whole site
+

Artikel 15 OV-keten

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

15

OV-keten

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

6.021

500

– 1.304

– 509

4

4.712

Uitgaven:

6.021

500

– 41

– 866

59

5.673

Waarvan juridisch verplicht:

70%

         

15.01

OV-keten

6.021

500

– 41

– 866

59

5.673

15.01.01

Opdrachten

4.268

500

– 376

– 670

116

3.838

15.01.02

Subsidies

758

0

335

0

– 57

1.036

15.01.03

Bijdrage aan agentschappen

995

0

0

– 196

0

799

 

– waarvan bijdrage aan RWS

995

0

0

– 196

0

799

 

Ontvangsten

0

0

122

– 122

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence