Base description which applies to whole site

Artikel 16 Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

16

Spoor

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

19.709

0

18.401

13.790

– 2.512

49.388

Uitgaven:

28.785

0

10.090

– 13.097

– 1.175

24.603

Waarvan juridisch verplicht:

98%

         

16.01

Spoor

28.785

0

10.090

– 13.097

– 1.175

24.603

16.01.01

Opdrachten

2.339

0

10.054

312

– 663

12.042

 

– ERTMS

0

0

10.101

514

– 198

10.417

 

– Overige opdrachten

2.339

0

– 47

– 202

– 465

1.625

16.01.02

Subsidies

26.346

0

92

– 13.537

– 513

12.388

 

– GSM-R

15.000

0

0

– 13.500

– 408

1.092

 

– Subsidie bodemsanering NS percelen

9.076

0

0

0

0

9.076

 

– Overige subsidies

2.270

0

92

– 37

– 105

2.220

16.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

44

0

0

44

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

44

0

0

44

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

0

– 100

128

1

129

 

Ontvangsten

0

0

135

– 135

152

152

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence