Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

20.617

0

– 698

1.176

– 1.875

19.220

Uitgaven:

23.759

0

– 639

10

– 1.842

21.288

Waarvan juridisch verplicht:

82%

17.01

Luchtvaart

23.759

0

– 639

10

– 1.842

21.288

17.01.01

Opdrachten

10.229

0

– 864

– 2.057

– 1.657

5.651

 

– Opdrachten GIS

5.001

0

0

– 3.455

– 145

1.401

 

– Leefbaarheidsfonds

0

0

0

0

0

0

 

– Overige opdrachten

5.228

0

– 864

1.398

– 1.512

4.250

17.01.02

Subsidies

452

0

215

1.907

– 151

2.423

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

11.898

0

10

160

0

12.068

 

– waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)

11.850

0

0

160

0

12.010

 

– waarvan bijdrage aan RWS

48

0

– 13

0

0

35

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

23

0

0

23

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.180

0

0

0

– 34

1.146

 

Ontvangsten

33.109

0

240

182

– 2.177

31.354

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence