Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.4 Overzicht Evaluatie- en overig onderzoek

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

1a. Beleidsdoorlichtingen

Waarborgfunctie

1

2017

2017

 
 

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

2

2016

2016

 

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie Plan veiligheid Nederlandse Antillen

2

2014

2015

 
           

2. Overig onderzoek

         

Evaluaties

Protocol flexibel inzetbare pool Koninklijke Marechaussee

1

2012

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/17/rapport-evaluatie-flexibele-pool-koninklijke-marechaussee.html

 

Samenwerkingsbeleid Stichting Antilliaanse Medefinancierings Organisatie (AMFO)

2

2014

2014

 
 

Rijkswet financieel toezicht

1

2015

2016

 
 

Samenwerkingsbeleid Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA)

2

2015

2015

 
 

Staatkundige positie Caribisch Nederland

2

2015

2016

 
 

Samenwerkingsbeleid Fondo Desaroyo Aruba (FDA)

2

2016

2016

 
Licence