Base description which applies to whole site

A. Prognoses strafrechtketen

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

32.1 Hoge Raad
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cassaties strafzaken

3.806

3.826

3.853

3.865

3.864

3.861

32.2 Raad voor rechtsbijstand
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Reguliere straftoevoegingen

62.802

61.104

64.924

64.837

64.740

64.402

Ambtshalve straftoevoegingen (incl. BPOZ en vreemdelingenbewaring)

89.161

88.478

79.358

79.036

78.802

79.177

Piketdiensten

119.401

118.464

117.677

117.099

116.654

116.112

32.3 Raad voor de rechtspraak – gerechten
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kanton strafrecht

242.203

216.091

217.919

219.157

222.647

226.783

Rechtbank strafrecht

189.062

181.885

177.657

176.873

176.019

175.237

Gerechtshof strafrecht

37.415

38.184

38.403

38.395

38.389

38.383

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

33.1 Openbaar Ministerie
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kantonzaken

112.156

116.337

117.937

119.974

125.230

130.844

Rechtbankzaken

207.334

205.223

203.484

202.184

201.007

199.902

WAHV-zaken: beroep OvJ

484.557

483.693

482.161

480.777

481.029

481.489

34. Sanctietoepassing

34.3 DJI – Gevangeniswezen regulier
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gevangeniswezen

12.352

12.478

12.270

12.292

12.251

12.246

34.3 DJI-Tbs
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tbs

1.760

1.659

1.512

1.395

1.269

1.204

34.3 Reclassering
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Toezichten (3 niveaus)

16.934

16.964

16.987

17.004

17.020

17.035

Instroom werkstraffen

33.131

33.324

33.695

34.114

34.576

35.119

Uitstroom werkstraffen

30.276

30.692

31.277

31.912

32.594

33.360

Gedragsinterventies

3.191

3.142

3.116

3.092

3.071

3.053

Advies totaal

54.086

54.086

54.086

54.086

54.086

54.086

34.3 CJIB
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

WAHV-zaken

11.205.010

11.176.850

11.137.380

11.102.850

11.089.450

11.097.870

Landelijk Coördinatiepunt arrestatiebevelen

17.288

17.162

17.126

17.131

17.154

17.185

Ontnemingsmaatregelen

1.373

1.446

1.490

1.523

1.556

1.603

Schadevergoedingsmaatregelen

12.357

11.954

11.732

11.536

11.372

11.232

Geldboetevonnissen (STRABIS)

76.016

69.265

66.757

66.250

65.753

65.809

Transacties (TRIAS)

73.728

59.530

48.669

40.373

34.046

29.231

Taakstraffen

32.613

32.812

33.197

33.632

34.111

34.676

Strafbeschikking OM

244.973

251.903

256.861

257.076

256.334

254.094

34.3 DJI-vreemdelingenbewaring
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vreemdelingenbewaring

1.019

1.026

999

971

948

999

34.4 Slachtofferhulp
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

SHN-Verrichte intakes

238.327

243.670

251.244

259.966

272.431

285.136

SHN-Verhalen schade

16.622

15.715

14.984

14.338

13.894

13.448

SHN-Begeleiding strafproces

8.188

8.371

8.631

8.931

9.359

9.796

Slachtoffer in beeld

2.155

2.371

2.577

2.793

3.010

3.244

34.4 Schadefonds Geweldsmisdrijven
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Beslissingen op verzoeken

7.547

7.799

7.844

7.894

7.949

8.010

Behandelde bezwaren

942

966

970

974

978

982

35. Jeugd

35.1 Raad voor de Kinder- bescherming – strafzaken
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Coördinatie taakstraffen

12.342

12.239

13.051

12.705

13.367

14.271

Strafonderzoek 2A

14.600

14.715

14.336

14.458

14.568

14.668

Strafonderzoek 2B

8.122

7.453

7.350

7.417

7.477

7.532

Onderzoeken schoolverzuim

4.730

4.730

4.730

4.730

4.730

4.730

Strafonderzoek GBM

160

160

160

160

160

160

Aantal beschermingszaken

18.121

18.183

17.507

17.015

17.102

17.178

Adoptie gerelateerde zaken

2.310

2.388

2.451

2.520

2.508

2.496

Aantal gezag en omgangszaken

5.350

5.171

5.032

4.930

4.846

4.749

35.3 DJI-jeugd
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Capaciteit minderjarigen

578

551

553

525

510

488

35.3 Halt
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Te starten Halt-afdoeningen

17.850

18.189

18.411

18.522

18.497

18.359

35.3 Jeugdreclassering
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Reguliere jeugdreclassering

8.468

8.380

8.316

8.259

8.209

8.157

Samenloop

1.058

1.054

1.052

1.051

1.053

1.057

ITB-Criem

1.688

1.696

1.701

1.704

1.704

1.700

ITB-harde kern

1.995

1.995

1.995

1.995

1.995

1.995

STP (Scholings- of trainingsprogramma's)

31

31

31

31

31

31

91 Apparaat kerndepartement

Raad voor de strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Aantallen
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Instroom beroepszaken

3.585

3.580

3.574

3.569

3.564

3.560

Instroom doorzendingen

269

270

272

273

274

275

Instroom overige zaken

516

528

540

549

558

567

Licence