Base description which applies to whole site

BIJLAGE 8. TREFWOORDENREGISTER

Administratievelasten 9, 64, 105, 267, 270, 292, 313

Agentschap 1, 3, 4, 32, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 51,55, 58, 59, 66, 76, 77, 78, 80, 87, 88, 89, 113, 114, 117, 118, 124,125, 127, 129, 131, 134, 136, 254, 309, 314

Alcohol entabak 33, 34

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ) 140, 191, 309

Basispakket 7, 15, 17, 151,310, 312

Begrotingsgefinancierde uitgaven 148, 176,309

Bekostiging 14, 21, 48, 50, 51, 57, 58, 64, 65, 66,71, 72, 74, 77, 82, 83, 94, 95, 97, 102, 103, 112, 154, 155, 207, 224,267, 268, 269, 270, 277, 280, 282, 283, 284, 288, 289, 291, 301, 302,305, 307, 313

Beleidsinformatie 86, 88, 90

Beleidsprioriteiten 4

Betaalbaarheid 6, 7,11, 15, 16, 25, 47, 50, 51, 56, 73, 122, 306

Budgettair KaderZorg 21, 23, 140, 141, 143, 151, 159, 173, 231, 256, 309, 312,313, 314

Buurtsportcoach 12, 96, 97, 308

Caribisch Nederland 26, 36, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 141,175, 176, 178, 193, 276, 306, 307, 309

Chronischzieken 10, 48, 81, 96, 108, 109, 110, 141, 173, 175, 271, 311,318

Chronische ziekte 10, 39, 108, 110, 173, 309

Crisis 20, 30, 35

Curatieve zorg 1, 7, 13,21, 47, 49, 53, 58, 74, 81, 118, 143, 146, 151, 155, 199, 219, 229,236, 247, 269, 275, 276, 279, 282, 283, 289, 310

DBC 15, 50, 59, 74, 81, 144, 148, 150, 153, 156, 160, 182,184, 209, 214, 256, 259. 310, 315

Decentralisatie 4,18, 19, 22, 24, 26, 33, 63, 65, 86, 89, 90, 91, 97, 114, 122, 174, 220,232, 258, 260, 278, 301, 305

Diabetes 39, 48, 229, 283,311

Diagnosebehandelcombinatie 315

Doelmatigheid 14, 48, 49, 55, 58, 81, 85, 129, 134, 138,139, 151, 154, 155, 256, 266, 280, 281, 282, 285, 291, 305, 306

Eerstelijnszorg 13, 48, 56, 146, 147, 150, 152, 154, 157,161, 193, 199, 229, 231, 268, 270, 289, 291, 295, 310, 311, 313

Ethiek 25, 36, 45, 122, 314

Euthanasie 265,317

Fabrikant 56, 119, 127

Financieel BeeldZorg 1, 4, 63, 140, 141, 195, 197, 237, 315

Fraude 4, 9, 12, 47, 73, 74, 77, 81, 83, 165, 258, 259, 263,272, 273, 274, 276, 278, 280, 281, 284, 291, 293, 298, 302, 308

Geestelijke gezondheidszorg 16, 30, 42, 57, 59, 63, 85, 146,151, 154, 155, 164, 193, 199, 220, 237, 240, 306, 313, 315, 318

Gehandicapte 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 49, 55, 73, 78, 81,96, 108, 109, 110, 140, 141, 146, 148, 152, 160, 164, 170, 173, 175,199, 206, 236, 237, 239, 241, 243, 244, 247, 256, 271, 272, 273, 276,280, 311, 313, 318

Gehandicaptenorganisatie 26, 75, 77,78, 303, 317

Gehandicaptensport 94, 96

Gehandicaptenvervoer 65, 66, 69, 314

Geneeskundigezorg 156, 159, 207, 209, 228, 229, 230

Geneesmiddel 1, 3, 5, 9, 21, 48, 50, 53, 58, 81, 110, 112,113, 117, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 144, 147, 150, 151, 153, 156,157, 158, 159, 199, 208, 221, 222, 230, 254, 265, 270, 275, 282, 287,294, 306, 307, 314, 315, 318

Geweld 20, 24, 65, 87, 91,97, 105, 119, 258, 264, 301, 307, 314, 317

Gezondheidsbeleid 35, 36, 37, 38, 44, 265, 295

Gezondheidsbescherming 7, 11, 25, 34, 37, 122

Gezondheidszorg 1, 3, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 25, 29, 30,33, 34, 35, 37, 39, 40, 47, 48, 53, 55, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81,82, 83, 86, 112, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 131, 140, 151, 153, 163,164, 193, 194, 199, 227, 252, 255, 259, 264, 265, 268, 287, 292, 298,301, 304, 306, 307, 308, 310, 311, 314, 315, 316, 318

Hoofdlijnenakkoord 5, 13, 21, 58, 147, 154, 159, 209, 210,211, 232, 233

Huisarts 13, 14, 17, 55, 58, 79, 147,151, 152, 153, 155, 200, 204, 207, 219, 227, 229, 264, 283, 299, 310,316

Huisartsenzorg 14, 79, 154, 199, 200, 268, 269,284, 289, 310

Indicatie 18, 39, 41, 72, 97, 164, 165,169, 207, 211, 241, 249, 272, 276, 290, 291, 292, 295, 299, 309

Indicatiestelling 18, 63, 66, 70, 117, 163, 252, 291,314

Infectieziekte 33, 39, 40, 41, 43, 79, 81, 314,317

Informele zorg 65, 68, 271, 281, 297

Inhuur externe 117, 129

Innovatie 5, 6, 7,9, 10, 13, 15, 19, 47, 49, 54, 55, 63, 64, 73, 75, 80, 82, 93, 94, 95,99, 113, 123, 215, 219, 229, 247, 267, 273, 275, 279, 281, 285, 287,300, 317

Internationale samenwerking 112, 113, 114

Jeugdhulp 20, 22, 24, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 119, 120,163, 164, 165, 174, 260, 294, 295, 296, 300, 301

Jeugdzorg 4, 7, 22, 23, 24, 26, 75, 77, 81, 82, 83, 85, 86,88, 89, 91, 92, 119, 120, 121, 141, 164, 257, 260, 276, 291, 293, 296,298, 300, 301, 304, 305, 306, 309, 315

Kindermishandeling 20, 26, 74, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 119,296, 301, 307, 314

Kwaliteit 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14,15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 51,52, 55, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80,82, 85, 86, 87, 96, 102, 105, 119, 125, 130, 140, 143, 151, 154, 155,156, 252, 264, 267, 276, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289,291, 293, 295, 296, 304, 306, 313, 318

Kwaliteitsinstituut 5, 9, 14, 52, 82, 253, 267, 275, 276,284

Langdurige zorg 1, 4, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 22,23, 24, 25, 34, 45, 58, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 81, 82, 117,118, 121, 136, 141, 143, 145, 146, 149, 163, 164, 165, 167, 168, 170,171, 175, 181, 191, 193, 194, 195, 197, 207, 235, 236, 240, 245, 248,255, 257, 258, 264, 270, 271, 272, 276, 277, 278, 280, 281, 284, 285,286, 287, 289, 290, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 309, 311, 315,318

Leefstijl 11, 32, 35, 42, 43, 44, 45, 96, 122,317

Letselpreventie 25, 35, 43, 306

Maatschappelijke ondersteuning 17, 63, 66, 68, 140, 143,163, 249, 254, 257, 318

Mantelzorg 9, 17, 18, 22, 24,64, 65, 68, 258, 271, 282, 294, 302

Mantelzorgcompliment 63, 64, 65, 66, 68, 69, 254, 282

Medische hulpmiddelen 48, 49, 113, 133, 252, 294

Medisch-specialistische zorg 15, 21, 52, 58, 146, 148, 150,154, 157, 159, 160, 175, 193, 194, 199, 208, 209, 210, 211, 212, 213,219, 221, 222, 223, 230, 232, 236, 247, 269, 270, 283, 310

Mishandeling 86, 301, 307

Multidisciplinairezorg 146, 154, 219, 229, 268, 284, 289, 311

NationaalProgramma Preventie 25, 33, 36, 37, 316

Ondersteuning 1, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25,26, 33, 35, 38, 41, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 74,75, 78, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 108, 122, 125,136, 138, 140, 147, 155, 160, 163, 168, 169, 171, 175, 229, 249, 258,271, 276, 278, 284, 287, 289, 290, 294, 297, 299, 300, 301, 306, 313,315, 316, 318

Onverzekerde 50, 59

Oorlogsgetroffene 1, 25, 27, 71, 101, 102, 103, 104, 105,106, 253, 254, 261, 306, 307, 318

Opleidingsfonds 176,227, 307

Orgaandonatie 47, 49, 54, 55, 306

Pakketmaatregel 275, 292, 293, 298

Palliatievezorg 52, 64, 71, 274, 278, 284, 302

Persoonsgebondenbudget (pgb) 309

Premiegefinancierdeuitgave 312

Prestatiebekostiging 216, 311,312

Preventie 6, 7, 9, 11, 20, 25, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 73, 74, 80, 81, 83, 86, 87, 91, 96,118, 120, 123, 136, 193, 236, 252, 265, 266, 267, 268, 271, 276, 277,285, 291, 292, 295, 301, 306, 315, 316, 317

Regeerakkoord 17, 54, 60, 93, 143, 147, 154, 155, 159, 161,209, 220, 230, 234, 284

Regelarm 272, 280, 307

Seksueel misbruik 91, 92

Seksuelegezondheid 35, 40, 41, 43

Sport 1, 3, 4, 11, 12,25, 26, 42, 43, 45, 81, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 112, 113, 116,118, 119, 125, 131, 136, 137, 260, 264, 273, 274, 276, 284, 289, 295,298, 300, 302, 306, 308, 316, 317, 318

Taakstelling 37,115, 117, 118, 124, 137, 139, 167, 169, 225, 227, 248, 249, 263

Thuiszorg 62, 314

Toegankelijkheid 6, 16,17, 25, 35, 43, 47, 50, 51, 56, 70, 73, 78, 85, 288, 290, 295, 298,306

Toezicht 9, 10, 13, 17, 29, 44, 46, 49, 73, 74, 78,81, 83, 86, 101, 102, 115, 118, 119, 120, 139, 151, 159, 231, 252, 253,264, 266, 267, 270, 279, 280, 283, 287, 290, 300, 307

Topsport 26, 93, 94, 95, 99, 308

Tweedelijnszorg 146, 157, 199, 313

Vaccin 23, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 49, 53, 76, 79, 113,115, 117, 136, 137, 170, 193, 236, 247, 255, 281, 304, 315, 317

Veiligheidsprogramma 25, 52, 307

Vergrijzing 16, 154

Verspilling 9, 15, 16,47, 56, 58, 265, 270, 275

Verzameluitkering 112, 114,313

Verzekeraar 68, 82, 151, 155, 179, 180, 182, 183,184, 185, 186, 187, 188, 189, 202, 204, 220, 240, 253, 267, 269, 275,289, 299, 300, 310, 311, 312, 313

Verzetsdeelnemer 27,101, 102, 103, 104, 105, 106, 253, 254, 307, 318

Vrijwilliger 17, 24, 64, 68, 258, 271, 281, 282, 307

Wanbetaler 26, 48, 50, 51, 58, 59, 60, 82, 183, 184, 185,253, 274, 281, 283

Werkgelegenheid 9, 112, 120, 133,317

Wet langdurige zorg (Wlz) 140, 141, 147, 148, 155,163, 235

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 164,309, 313

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten(Wtcg) 309

Wijkverpleegkundige 13, 14, 17, 19,155, 224, 289, 291, 301

WO II 101, 102, 103, 104, 105,106, 318

Ziekenhuis 13, 14, 21, 48, 58, 76, 79, 154,159, 160, 209, 210, 211, 212, 213, 219, 228, 232, 269, 283, 297, 307,310, 311, 315

Ziekenhuiszorg 73, 110, 218, 269, 285,286, 297, 304, 310, 312, 313

Ziekenhuizen 5, 13, 14,15, 25, 28, 30, 45, 47, 48, 52, 54, 57, 76, 78, 147, 151, 152, 154,183, 208, 209, 216, 221, 233, 264, 265, 276, 284, 285, 297, 310, 314,316

Zorgaanbieder 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22,47, 48, 51, 52, 57, 62, 63, 64, 71, 72, 74, 78, 82, 118, 119, 143, 151,152, 153, 155, 156, 160, 163, 165, 178, 180, 182, 209, 214, 226, 229,267, 283, 286, 289, 299, 301, 309, 311, 312, 313, 316

Zorgakkoord 167, 168, 169

Zorginnovatie 19,307

Zorginstelling 22, 29, 30, 31, 47, 52, 75, 79, 82,117, 151, 152, 169, 246, 249, 253, 258, 261, 276, 287, 295, 300, 307,311, 314, 318

Zorgopleiding 73, 78, 141, 142, 146, 176,193, 302, 309

Zorgstandaard 155

Zorgstelsel 5, 7, 44, 73, 151, 158, 163

Zorgtoeslag 7, 24, 27, 108, 109, 110, 180, 189, 190, 192,261

Zorguitgaven 5, 7, 15, 16, 21, 22, 23, 47, 140,141, 143, 145, 146, 147, 151, 152, 154, 157, 158, 161, 168, 178, 179,180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 193, 196, 197, 233, 234,257, 278, 287, 293, 309, 312

Zorgverzekeraar 5, 6, 7,11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 48, 52, 59, 60, 62, 63, 71, 72, 81,143, 148, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 165, 178, 179, 180, 182,183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 226, 257, 274, 283, 296, 299, 300,301, 311, 312, 313, 318

Zorgverzekering 23, 48, 50, 51,57, 58, 59, 60, 75, 82, 83, 108, 151, 152, 178, 182, 183, 184, 186,187, 188, 189, 190, 228, 253, 257, 259, 262, 278, 283, 287, 289, 299,301, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 317

Zorgverzekeringswet 4, 7, 15, 17, 47, 51, 55, 56, 58, 59,60, 81, 85, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 155, 178, 182, 195,197, 198, 206, 207, 220, 240, 252, 267, 268, 272, 274, 275, 276, 277,281, 283, 286, 288, 289, 290, 293, 301, 302, 305, 309, 310, 313, 317,318

Licence